Krucifixet

Det gamla träkrucifixet som finns i kyrkan, hängde ända till 1881 framme vid altaret. Då fick kyrkan sin nuvarande altartavla och krucifixet flyttades ovanför dörren till sakristian.

I samband med renoveringen av Malax kyrka, 2009-2010, där Raimo och Ritva Alakärppä var anlitade för att restaurera altartavlan och dopfunten, beslöt byggnadskommittén att be dem även göra något åt krucifixet. Under tre lager målfärg, som lossnade lika lätt som fjäll, hittade konservatorerna den ursprungliga färgsättningen, som enligt Raimo Alakärppä kunnat bevaras nästan fullständigt. Håret är mörkbrunt, kinderna skiftar i rött och ländklädet har någon gång varit förgyllt. Allra bäst syns originalfärgen på blodstrimman som rinner från midjan och ner över benet, vilket troligtvis beror på färgpigmentet.

Krucifixet har uppenbarligen varit med om ett och annat under årens lopp - vänstra armen, en bit av högra överarmen och tre tår är av något yngre datum än den ursprungliga skulpturen. På vissa ställen har skråmor också fyllts ut med gips.

Var krucifixet är gjort vill man inte spekulera i. Det fanns skickliga hanverkare i Finland på den här tiden, men krucifixet kan också ha hämtats från Tyskland eller Estland. Ett faktum som tyder på att krucifixet är gjort i Finland är att Kristusgestaltens anletsdrag blev allt mer finländska för varje färglager som avlägsnades.

Det är inte otänkbart att krucifixet hängt ovanför altaret i den kapellkyrka som byggdes 1602, medan Malax ännu hörde till Mussar socken. Malax andra kyrka byggdes på norra sidan ån 1659. I vissa inventarielängder från den andra kyrkan hänvisas till ett krucifix som hängt ovanför altaret.

 

 

Restaureringen av krucifixet

Konservatorerna Raimo och Ritva Alakärppä anser att krucifixet är senmedeltida, dvs. sent 1400- eller tidigt 1500-tal. Det kan ha hämtats från Tyskland eller Estland, men det fanns också skickliga hantverkare i Finland. Paret Alakärppä restaurerade krucifixet åren 2010-2011 och fick fram den ursprungliga färgsättningen som gömts under tre lager tjock målfärg. Man kunde också konstatera att krucifixet har skadats och lappats flera gånger. Det kan ha prytt församlingens första kyrkor, byggda 1602 respektive 1659, men det omnämns inte i annalerna.

Raimo och Rita Alakärppäs utförliga beskrivning över restaureringen av krucifixet:

Restaurering av krucifixetÖppna länk i ny flik

 

Krucifixet i Malax kyrka
Krucifixet i Malax kyrka