Vigselryans historia

Det var 28 personer ur Marthaföreningarnas styrelse i Yttermalax, Övermalax, Långåminne och Vias som 24.2.1967 tog beslutet att skaffa en vigselrya till kyrkan.

De hade ett budgetförslag på 1500 mark. Det fanns 325 marthor i dessa fyra föreningar, som samlade in 5 mark/st för att finansiera vigselryan.

De kontaktade Astrid Helenelund (1920-1985), också från Malax, som arbetade som handarbetslärarinna vid Roparnäs sjukhus i Vasa. Hon berättade om symbolerna och deras betydelse för Marthorna och beslöt om färgsättningen. Hon beslöt att ryans storlek skulle vara 2 x 360 meter. Vigselryan vävdes som terapiarbete vid Roparnäs sjukhus under ledning av handarbetslärarinnan där, Astrid Helenelund.

Tyvärr har vi inte fått klarhet i symbolernas betydelse, eftersom vi inte har hittat det dokumenterat, men de symboliserar troligen människans livslinje.