Vigselryans historia

Det var 28 personer ur Marthaföreningarnas styrelse i Yttermalax, Övermalax, Långåminne och Vias som 24.2.1967 tog beslutet att skaffa en vigselrya till kyrkan. Ärendet hade diskuterats flera gånger tidigare; att tillsammans stå för kostnaderna för att skaffa en vigselrya till kyrkan.

De hade ett kostnadsförslag på 1500 mark. Det fanns 325 marthor i dessa fyra föreningar, som samlade in 5 mark/st för att finansiera vigselryan.

De kontaktade Astrid Helenelund (1920-1985), också från Malax, som arbetade som handarbetslärarinna vid Roparnäs sjukhus i Vasa. Hon fick också i uppdrag att bestämma mönster och färger. Ryan var ursprungligen tänkt att förfärdigas som terapiarbete vid sjukhuset, men slutligen blev det Astrid Helenelund som vävde den. Storleken på ryan blev 200x360 centimeter.

Hon berättade om symbolerna och deras betydelse för Marthorna. Denna information har inte hittats i någon dokumentation. men de symboliserar troligen människans livslinje. 

Ryan överlämnades till församlingen i samband med att kyrkoherde Thorvald Söderström installerades allhelgonadagen 1969.