Lillegård

År 1921 lät kyrkoherde Johan Vilhem Fontell, född 1851 i Sund kommun på Åland (khde i Malax församling 1900-1933), med egna medel uppföra Lillegård, som skulle bli bostad åt diakonissan. Församlingens diakonissa Gunilla Ahlgren, född 1886 (diakonissa i Malax församling 1.1.1915-1927), flyttade in i det nybyggda huset. Före det bodde hon i prästgården. Då diakonissan insjuknade och lämnade orten, flyttade den nyanställda, kommunala sjuksköterskan Edit Aura in i Lillegård 1928.

Lillegård har varit uthyrd till bostad åt privatpersoner under en lång rad av år, tills diakonissan Agnete Snellman gjorde Lillegård till missionsstuga. Idoga talkoarbetare renoverade huset till missionsstuga, som togs ibruk den 16 juni 1991. Till en början hade stugan öppet en gång i veckan, men från år 1994 och framåt, två gånger i veckan för mottagning och försäljning av gåvor.

Numera hålls ingen verksamhet i missionsstugan Lillegård.