Malax sockens sigill

Den 9 oktober 1607 utfärdade en kunglig kommission i Karl IX:s namn sockenrättigheter åt Malax.

Då Malax blev en självständig socken, måste den också få ett eget sigill. Sigill har av gammalt använts för att försegla vissa handlingar eller bestyrka deras riktighet. Sigillen innehöll ofta något för orten, samfundet eller personen karakteristiskt kännetecken.

Malaxborna var ivriga sälfångare. Enligt uppbördsboken för år 1551 var från Yttermalax 22 karlar på 4 båtar och från Övermalax 30 karlar också på 4 båtar ute på sälfångst.

Malaxsigillet innehöll därför en båt, som kan vara tecken både för jakt, fiske och sjöfart. Det äldre sigillet påträffades första gången under räkenskaperna 1621. Stämpeln torde ha gått förlorad under stora ofreden, varefter ett nytt sigill anskaffades, upptagande en båt med mast och bärgade segel. 

 

Källor:
Klockars, Johannes, Första boken om Malax, första upplagan, Vasa 1930.