Prästgården

Prästgården

Malax kyrktået 4, 66100 Malax

Björkas prästgård

Den nuvarande prästgården ligger antagligen inom samma område som den första prästgården i socknen. Prästgården blev byggd under de svåra nödåren på 1860-talet enligt ritningar av Carl Axel Setterberg, som hade ritat det nya Vasa.

Byggnaden renoverades grundligt från vattentak till källare åren 1979-1980. I renoveringen tog man hänsyn till den gamla byggnadstraditionen, och rumsindelningen bevarades i stort sett oförändrad tack vare Krister Korpela, som planerade renoveringen.

Pastorskansliet placerades i samband med renoveringen i nordvästra ändan av huset, och i september 2011 flyttades pastorskansliet till utbyggnaden vid kyrkhemmet som hade renoverats.