Prästgårdens ladugård

Norr om prästgården, på andra sidan Malaxvägen, står prästgårdens f.d. ladugård.