Bild på barn och mammor runt bordet i Bergö församlingshem.

Barn och familj

Församlingen finns till för dig och din familj som stöd er i den kristna fostran. Grupper och klubbar finns för barn i olika åldrar och för föräldrar och barn tillsammans. Församlingen vill stöda barnets och familjens andliga utveckling.

Familjeklubbar

Vi leker, umgås, dricker kaffe och saft och håller andakt. Målgruppen är barn under skolåldern tillsammans med föräldrar, mor- eller farföräldrar eller andra vuxna.

Under terminerna träffas familjeklubbarna enligt följande:

 • Bergö församlingshem: Måndagar kl. 9.30
 • Petalax församlingshem: Tisdagar kl.  9.30 
 • Övermalax församlingshem: Torsdagar kl. 9.30

Minior och junior

Miniorverksamheten riktar sig till barn i åk 1-2,  junior till åk 3-4. Vi leker, pysslar, håller andakt och äter mellanmål.

Under terminerna träffas familjeklubbarna enligt följande:

 • Bergö församlingshem: MINIOR och JUNIOR måndagar kl. 13
 • Petalax prästgård: MINIOR tisdagar kl. 13
 • Petalax prästgård: JUNIOR onsdagar kl. 18.
 • Yttermalax sockenstugan: MINIOR varannan v./ JUNIOR varannan v. onsdagar kl. 13
 • Övermalax församlingshem: MINIOR varannan v./ JUNIOR varannan v. torsdagar kl. 13

Verksamhet för åk 5-6

Under terminerna träffas familjeklubbarna enligt följande:

 • Bergö församlingshem: Tisdagar varannan vecka kl. 15
 • Petalax prästgård: TORSDAGSHÄNG torsdagar kl. 18
 • Yttermalax sockenstugan: MINISOCKEN fredagar kl. 13 (för Över- och Yttermalax).

Söndagsskola

Söndagsskola hålls i sockenstugan i Malax varje söndag kl. 10 inne i terminerna (samtidigt som gudstjänsten). Söndagsskolan är tvåspråkig och riktar sig till barn från tre år och uppåt.

I mera än 200 år har man hållit söndagsskola i vårt land. Söndagsskolan är barnens egen gudstjänst, som vill ge gemenskap, bibelberättelser, sång och bön. 

Församlingen vill gärna hjälpa er med den andliga delen av ert barns fostran. Det kan vara av en trygghet för ert barn i framtiden, att han/hon har fått uppleva andakt och lärt sig be. Vi hoppas att tillsammans kunna ge barnen det bästa och rusta dem för livet. Låt oss tillsammans bygga vidare på dopundervisningen.

Söndagsskolan är gratis. Alla barn är hjärtligt välkomna med!

Bild på en barngrupp som samlas i kyrkhemmet i Malax.

Dopträd och babykyrka

Församlingen har ett dopträd i Malax kyrka och Petalax kyrka. Det fylls med gröna hjärtan vartefter ett dop har ägt rum.

Dopträdet är en symbol för barnets födelse och dop och för hur församlingens nya medlem får en plats i kyrkorummet. Hjärtat symboliserar livet, godhet, kärlek och känslor och den gröna färgen barmhärtighet, kärlek och empati. Grönt är naturens, fridens, tillväxtens och sympatins färg och kännetecknar helandets förmåga. Trädet symboliserar församlingen. På varje hjärta som hängs upp står det döpta barnets namn och dopdatum.

I Bergö kyrka finns i stället ett nät med fiskar.

Hjärtat/fisken hängs upp i trädet söndagen efter dopet, i samband med att namnet på den döpta läses upp. Om familjen vill får de själva hänga upp hjärtat.

Babykyrka firar vi första söndagen efter nyår, som har temat ”Dopets gåva", och då inbjuds de barn som döpts under föregående år och familjen får då ta hem sitt hjärta/sin fisk.