Gruppfoto av ungdomar på skriftskolläger.

För dig som är ung!

Församlingens ungdomsarbete är till för dig som är 13 år och äldre. Är du nyfiken på livet och den kristna tron - välkommen med i vår verksamhet!

Konfirmation, läger, ungdomskvällar och hjälpledarskolning är några exempel på mötesplatser för ungdomar. För den som går och bär på något tungt finns ungdomsledare, diakoner och präster med tystnadsplikt att tala med.

Läger betyder gemenskap och vi växer tillsammans!

Ungdomskvällar i Sockenstugan i Malax

Ungdomskvällar hålls onsdagar kl. 18-21 och fredagar kl. 18-22 under terminerna. Alla ungdomar från högstadiet uppåt är välkomna!
På ungdomskvällarna träffar du andra jämnåriga och där kan du bland annat:

 • umgås
 • spela olika sällskapsspel
 • använda fyra st datorer, spela/surfa
 • sjunga karaoke
 • öva och spela på olika musikinstrument
 • titta på tv eller lyssna på cd
 • dricka kaffe/te

I Socken och runtomkring, med parkeringen inräknad är man nykter och rökfri!

Ledare: Kristoffer Nykopp, Kaisa Nyroos.

Ungdomskvällar i Petalax

Kom och skruva, spela spel eller bara umgås! Ungdomskvällar i Petalax prästgård varje tisdag kl. 18-21 under terminerna. Under ungdomskvällarna ska deltagarna vara nyktra och rökfria. 

Ledare: Kaisa Nyroos och Pontus Granqvist

Ungdomskvällar på Bergö

Ungdomskvällar i Bergö församlingshem varannan tisdag kl. 18-21 under terminerna. Under ungdomskvällarna ska deltagarna vara nyktra och rökfria. 

Ledare: Annika Ekström

Skriftskolan i Malax församling

I skriftskolan (=konfirmandundervisningen) står vi på många sätt inför livets under. I den kristna tron är det fråga om ett stort under, Guds stora kärlek till oss människor. Varje människa är också ett under. I skriftskolan får du förundra dig över Guds verk och din egen existens som Guds skapelse: ”Jag tackar dig för dina mäktiga under, förunderligt är allt du gör.” (Ps. 139:14)

I skriftskolan är det också fråga om människans relation till sig själv, till andra människor och till hela skapelsen. Hur ska jag leva bra och rätt? Hur ska jag leva som kristen? Ingen finns till utan någon annan och ingen orkar leva ensam i världen. Människan lever inför Guds ansikte i alla sina relationer.

Konfirmandtiden varar minst ett halvt år (sammanlagt ca 80 timmar) och avslutas med konfirmationen. De flesta går i skriftskola och blir konfirmerade under det år som de fyller 15 år.

Om man vill gå i skriftskola utan att vara kyrkans medlem är det fullt möjligt. Den som inte är döpt kan med vårdnadshavarnas samtycke döpas och bli kyrkans medlem och konfirmeras om han/hon vill.

Ordet konfirmation betyder bekräftelse.  Dop, konfirmandundervisning och konfirmation hör ihop.  Men för alla konfirmander finns möjligheten att enbart gå i skriftskola utan att bli konfirmerade.

Bild på sockenstugan i Malax.

Hjälpledarskolning

Hjälpledarutbildningen är en ledarutbildning där vi i teori och praktik lär oss saker som är till nytta om man vill vara ledare i barnklubb, söndagsskola, på barn- eller skriftskolläger.

Du kan också gå kursen bara för din egen skull, för att växa & mogna!

Kursen kan man gå då man blivit konfirmerad eller också senare.                                               

Kursen är gratis.

Vi tar upp olika teman som t.ex.:

 • att lära känna sig själv
 • att uttrycka sig
 • att vara ledare i barnverksamheten
 • att hålla andakt
 • att leda och vara ledare i en smågrupp
 • att arbeta med bibeln
 • att vara ledare på läger
 • att leka - bra o dåliga lekar 
 • att utvecklas - lite utvecklingspsykologi