Reformationens märkesår 2017

Martin Luther offentliggjorde sina 95 teser 31.10.1517. År 2017 har det gått 500 år sedan dess.

Reformationens märkesår påminner oss om Luthers arbete och kyrkornas historia samt reformationens betydelse i Finland och i världen, samtidigt som vi orienterar oss mot den dag som är och den som ska komma. Att stanna i det förflutna skulle vara att glömma reformationen – en förnyelse som stiger ur själva kärnan och som redan före Luther pågått kontinuerligt i kyrkan.

Märkesåret firas under namnet Nåd 2017! Namnet hänvisar till nåden som begrepp men också som bön och uppmaning. Märkesåret leder oss att begrunda vad som borde förnyas i den egna församlingen – och inte bara i församlingen. Märkesåret är en utmärkt möjlighet att tillsammans med andra lokala aktörer börja ställa frågan vad ett gott liv innebär i dag och i framtiden. Var finner vi nåden?

Märkesåret är ekumeniskt. Det förbereds och firas tillsammans med andra kristna kyrkor. Märkesåret är globalt. Det firas internationellt. Märkesåret har betydelse för hela samhället. I Finland ankyter märkesåret till hundraårsjubileet av Finlands självständighet.

 

                                                                 

 

 

 

                                              

                                                                              Martin Luther   1483 - 1546

 

 

                                             Svenska kyrkan / Vem var Martin Luther

 

Staty av Martin Luther