Kyrkofullmäktige och kyrkoråd

Kyrkofullmäktige har den högsta beslutsrätten i en församling. De förtroendevalda i kyrkofullmäktige väljs i församlingsvalet och beslutar om riktlinjer för församlingarnas verksamhet och ekonomi, om kyrkoskatten, byggnadsprojekt, anställningar och grundandet av tjänster. 

Kyrkofullmäktige utser ett kyrkoråd som leder församlingens verksamhet, administration och ekonomi. Det bereder ärenden till kyrkofullmäktige och verkställer besluten.

 

Ärenden som du vill att kyrkorådet ska behandla lämnas in skriftligt till:

Kyrkorådet, Malax församling, Snickerivägen 2, 66100 Malax

Ta kontakt!

Tveka inte att ta kontakt om du undrar över något eller har förslag som du vill att vi ska beakta.

Kyrkoherde Tomi Tornberg:

tomi.tornberg@evl.fi

050 559 7757

Vill du dela gemenskapen med oss i vår församling?

Förutom gudstjänsterna ordnar vi olika klubbar, grupper och samlingar för både stora och små. Du kan delta ensam med familj eller med vänner. Kommer du ensam får du dela gemenskapen med nya vänner. I alla möten med människor lär vi oss något nytt om varandra och oss själva. Mer info om evenemang hittar du här, och om olika grupper hittar du här!

Om du och dina vänner är intresserade av något som inte finns i församlingen, så kan ni komma med förslag och tillsammans med församlingen fundera om ni kan starta en sån grupp.

Frivilligarbete behövs i församlingen. Det kan handla om att besöka äldre, leda en grupp eller hjälpa till i gudstjänsten. Ta kontakt med församlingen och diskutera vilka uppgifter som kunde passa just dig!