Skriftskola och konfirmation

Vem är jag? Och vem är Gud?

Under året som konfirmand tar vi i gruppen reda på mer om den kristna tron och vad tron på Gud innebär. Vi lär oss mera om oss själva och lever ett kristet vardagsliv.

Varje år hålls skriftskola där församlingens unga medlemmar lär sig om kyrkans gemensamma tro och kommer mera in i församlingens gemenskap. I Malax har vi regeln att man kan bli konfirmerad tidigast det år då man fyller 15. Eftersom konfirmationen brukar ordnas i juni, och skriftskolan startar föregående höst, betyder det att du kan börja i skriftskolan det år då du fyller 14. Skriftskolan i Malax brukar starta på Mikaelidagen (eller närmast följande söndag). Finsk skriftskola brukar ordnas vart annat år.

Skriftskolan följer lutherska kyrkans läroplan (2001) och omfattar 80 timmar. Vi brukar genomföra den med cirka 20 timmar deltagande i gudstjänster och andra tillfällen, 40 timmar lektioner under vintern, och 20 timmar undervisning på läger i juni. Genomgången skriftskola antecknas i medlemsregistret. Enskild skriftskola kan ordnas vid behov.

Konfirmationen är en särskild gudstjänst, som man kan delta i efter att ha gått skriftskolan. Konfirmanderna bekänner sig till kyrkans tro, blir välsignade och får rätt att självständigt delta i nattvarden. I Malax har vi gemensam skriftskola och gemensam konfirmation varje år i juni.

Nattvarden har varje konfirmerad medlem rätt att delta i. Men också barn som har undervisats om nattvardens betydelse får delta tillsammans med sina föräldrar. Konfirmander kan också delta tillsammans med sin konfirmandlärare.

Skriftskola, konfirmation och nattvard är alltså skilda saker, men de hör ihop så här:

  • Skriftskola behövs för konfirmationen.
  • Skriftskola krävs av både brud och brudgum för kyrklig vigsel .
  • Konfirmationen ger rätt att självständigt delta i nattvarden.
  • Konfirmationen behövs för att få vara fadder när någon döps.
  • Konfirmationen krävs för att få vara valbar i församlingsval (däremot har alla 16 år fyllda medlemmar rösträtt i församlingsval)

Konfirmationsminnen.
Du kan beställa dina egna konfirmationsminnen från Konfirmationsminne Experten , som har sitt ombud i Pörtom. Det är bekvämt att i lugn och ro via internet välja konfirmationsminnen, men gör det i god tid, för det kan ta upp till en månad att få dem i postlådan.

 

Välkommen till skriftskolan i Malax församling!

 

Konfirmation
Konfirmation i Malax kyrka 18.6.2017