Dop

Dopet är porten in i kyrkan. Den står öppen för alla, både för små barn och för vuxna. Det finns ingen övre eller nedre åldersgräns för dop.

När ett barn döps gläder vi oss över livets under och över det nya liv vi fått oss anförtrott. De flesta av oss känner oro för vad som väntar våra barn. Men vi får be, att Gud ska följa barnet hela livet, och veta, att löftet att Gud är med oss alla dagar till tidens slut, gäller.

Dopets välsignelse påminner oss om att vi är sedda och älskade. Guds ansikte är vänt till oss. Kyrkan och församlingen firar och gläds över att en människa döps. Genom dopet förs vi in i kyrkan och ingår i en större gemenskap: med Kristus, församlingen, och kyrkan i världen.

Vår kyrka har två sakrament, dopet och nattvarden. Genom dopet upptas en människa i Guds och församlingens gemenskap. Dopet är det kristna livets startpunkt. Det är också något som finns med oss hela livet.  Det betyder att vi alltid får tro på och leva som att Jesu försoning och seger över synden och döden gäller just oss.

Dopets grund finns i dop- och missionsbefallningen (Matteusevangeliet 28:18-20). Genom dopet blir man medlem i lokalförsamlingen och samtidigt i den världsvida kyrkan.

Barndop

Att låta döpa sitt barn är ett sätt att visa kärlek. Dopet är glädje över det nya liv som Gud har skapat. Det är också ett tillfälle för släkt och vänner att markera stöd och gemenskap.

För att boka tid och lokal för dop i kyrkan kontaktar du pastorskansliet. Prästen kommer sedan att ta kontakt med dig och din familj för ett dopsamtal.

Under samtalet lär prästen känna familjen och får möjlighet att lyssna till alla de tankar som finns hos familjen kring tro, tvivel, dop, ansvar och livsmening. Tillsammans resonerar ni om dopets innebörder och planerar dopgudstjänstens utformning så att alla kan känna sig trygga kring vad som ska hända.

Döpas som vuxen

När man döps som vuxen har man oftast en tid innan dopet ett samtal om kristen tro med någon från församlingen. För den vuxne kan dopet vara ett sätt att markera för sig själv och andra att man vill leva som kristen och att man vill tillhöra den kristna gemenskapen. Genom dopet blir man medlem i kyrkan.

Bild på sovande baby i dopkolt.

Dopträd och babykyrka

Församlingen har ett dopträd i Malax kyrka och Petalax kyrka. Det fylls med gröna hjärtan vartefter ett dop har ägt rum.

Dopträdet är en symbol för barnets födelse och dop och för hur församlingens nya medlem får en plats i kyrkorummet. Hjärtat symboliserar livet, godhet, kärlek och känslor och den gröna färgen barmhärtighet, kärlek och empati. Grönt är naturens, fridens, tillväxtens och sympatins färg och kännetecknar helandets förmåga. Trädet symboliserar församlingen. På varje hjärta som hängs upp står det döpta barnets namn och dopdatum.

I Bergö kyrka finns i stället ett nät med fiskar.

Hjärtat/fisken hängs upp i trädet söndagen efter dopet, i samband med att namnet på den döpta läses upp. Om familjen vill får de själva hänga upp hjärtat.

Babykyrka firar vi första söndagen efter nyår, som har temat ”Dopets gåva", och då inbjuds de barn som döpts under föregående år och familjen får då ta hem sitt hjärta/sin fisk.

Kanske du ännu funderar över något. Kolla då här.

Läs vanliga frågor om dop

Många hör barnets namn första gången vid dopstunden. Namnet är en del av barnets, unika personlighet. Vid dopet kallar Gud barnet vid namn och tar det till sig. 

Läs mer om att välja namn

I centrum för dopet står en ny, liten människa. Det finns ingen strikt etikett att följa. Det viktiga är att dopet känns bra för familjen. Här har vi samlat de viktigaste punkterna som hjälper er att planera dopet.

Läs vad du ska minnas inför dopet

En fadder är en viktig person i ett barns liv, en trygg vuxen och vän. Alla ska ha minst en fadder.

Läs om att välja faddrar

Det är aldrig för sent att låta döpa ditt barn. Ni kanske ordnade en namngivningsfest för att fira ert barns födelse, men valde att inte ha dop? Inga problem! Dop kan man ha senare också. 

Här kan du få svar på vanliga frågor om dop

Det är aldrig för sent att bli döpt. Du är alltid välkommen till kyrkan och dop är alltid möjligt, oberoende av din ålder.

Läs mera om att döpa ett äldre barn, en konfirmand eller en vuxen.