Har du drabbats av sorg? Känner du att dina vänner eller närstående inte riktigt förstår eller räcker till just nu? Då kan en sorgegrupp vara något för dig.

  • Malax församling ordnar sorgegrupp på våren för den som förlorat en nära anhörig.
  • En sorgegrupp är en mindre grupp på fem till åtta deltagare, som träffas ett bestämt antal gånger och leds av en diakon och en präst.
  • I gruppen finns det möjlighet att dela med sig av tankar och känslor till andra som är i samma situation och förstår vad det handlar om.​
  • Att vara med i en sorgegrupp är gratis.

 

Sorg känner vi när vi har förlorat någon som har stått oss nära. Känslorna är ofta starka. Och ibland förvirrande och oväntade.

Stöd i sorg och i kris

Skogsväg