Kristen tro är en tro på en Gud som av kärlek har gett dig och världen liv

I vardagens glädjeämnen och svårigheter lever Gud med oss. Gudstjänsten påminner om Guds kärlek och ger oss kraft. Av kärlek har Gud gett dig och världen liv. Meningen i livet är knuten till det och inte till din egen prestation.

Den gemensamma kristna tron kommer till uttryck i kyrkans trosbekännelse. Den talar om Gud som skapare av universum och allt det rymmer. Den talar om Jesus som levde som människa på jorden och möter oss också idag med hopp, mod, närhet, förlåtelse och kärlek. Den talar om den heliga Anden som gör att vi kan leva i världen och fira gudstjänst i tack över livet vi fått som gåva.