Önskan om förbön

Via denna "blankett" är det nu möjligt att fylla i en Önskan om förbön. Du får vara anonym. Förbönen går också bra att lämna i ett kuvert i postlådan eller ringa och förmedla via någon anställd. Förböner som kommer in under veckan, ber vi för i söndagens gudstjänst. Förbön är en stark kraft, det är vår tro, och en församling i förbön är Guds helande kraft. Dagen innehåller många tillfällen till bön. Önskan att be är en bön i sig. Be där du är fysiskt, psykiskt eller geografiskt. Gud är överallt. Det finns många sätt att be på. Välj ditt eget. Man behöver inte oroa sig för ord eller formuleringar. Bön är ett lyssnande. När din egen bön känns svår får du räkna med församlingens gemensamma bön för sin medlem, genom en Önskan om förbön.

Önskan om förbön

De förböner som kommit in under veckan, senast fredag kl 16, bönhörs vid söndagens gudstjänst.

Du får vara anonym