AKTUELLT FRÅN MALAX FÖRSAMLING

Familjeläger vid Klippan

Välkomna på FAMILJELÄGER fr 23.8 - sö 25.8 vid lägergården Klippan i Munsala!

Tema: Familjetid - Har du en stor eller liten familj? Vill du varva ner och komma ut i naturen, eller vill du träffa nya människor och hitta på något kul? Då är familjelägret något för just dig! Vi har ett varierande program med lugna stunder och fartfyllda samlingar tillsammans eller uppdelade i ålderskategorier, stunder att prata och umgås, möjlighet till bastubad och att prova på höghöjdsbana.

Avgiften för lägret är 150 euro per familj och då ingår all mat, övernattning i stuga eller egen husbil/husvagn och allt program.

Anmälan till annika.ekstrom@evl.fi eller 040 681 3800, senast 23.7! Meddela deltagarantal, ålder på barn, dieter, andra specialbehov, samt vilken boendeform ni väljer. 


 

_ _ _

Kyrkofullmäktige sammanträder

Kyrkofullmäktige sammanträder on 26.6. kl. 17.15 i Bergö församlingshem.

_ _ _

SLEF:s årsfest ordnas i Malax den 28-30.6

Programmet hittas här.

_ _ _

Insamlingen GEMENSAMT ANSVAR 2024 har startat

I år stöder kyrkans gemensamma storinsamling Gemensamt Ansvar unga människor som upplever djup ensamhet eller är i fara att bli marginaliserade, förlora kontrollen över sina liv eller sina möjligheter till ett gott liv i Finland och globalt.

Gemensamt Ansvar samarbetar med Kyrkans Utlandshjälp, som verkar i sex flyktingbosättningar i Uganda, där sammanlagt 1,5 miljoner människor lever som flyktingar. Många av dem kommer från den decennielånga konfliktdrabbade Demokratiska republiken Kongo. Med insamlingsmedlens hjälp stöder man flyktingar och lokala unga i att återvända till skolan.

I Finland används medlen till bland annat yrkesmässig samtalsstöd, så att unga människor kan bearbeta tankar om ensamhet och hur den påverkar känslor och beteende.

Du kan hjälpa!

IBAN: FI82 4055 0010 4148 41

Uppge referens: 305446

eller

MobilePay: 21517

_ _ _

Församlingen stöder och hjälper

FÖRSAMLINGENS DIAKONI

Diakonen har telefontid: Tisdagar kl. 9—10.30

Tel.: 050 338 1059

Diakonen är anträffbar enligt överenskommelse. Diakonin kan stöda med t.ex. samtal eller tillfälligt diakonibidrag i en svår livssituation. Vid behov gör vi hembesök och lotsar vidare i kontakt med myndigheter.

SAMTALSSTÖD

Linvi Snickars erbjuder samtalsstöd i Malax församlings regi för den som behöver någon att samtala med när livet av en eller annan anledning känns utmanande.

Så här hälsar Linvi: ”Jag gör det här som ett frivilligt arbete. Jag är psykoterapeut, pensionär och hoppas kunna få vara till hjälp för någon. Samtalstider erbjuds tisdagar klockan 10-13 och platsen är Sockenstugan. Samtalstiden bör förhandsbokas per telefon 040 6876767. Jag kommer inte att svara i telefonen direkt, utan jag kommer att i regel på måndagar ringa upp dem som försökt nå mig samt också då svara på inkomna sms.”

DIAKONALT FAMILJEARBETE

För att underlätta i vardagen för småbarnsfamiljer erbjuder Malax församling diakonalt familjearbete. Detta innebär att barnledare Jenni Broo gör hembesök för att t.ex leka med barnet/barnen medan föräldern t.ex lagar mat.

Kontakta Jenni Broo för att diskutera er situation. 050 441 8292, jenni.broo@evl.fi

Begränsat antal gånger per familj.

_ _ _

Kyrkofullmäktige 5-2023:

Kyrkofullmäktige sammanträdde den 12.12 och beslöt bland annat följande:

  • Godkände budgeten för 2024 samt verksamhets- och ekonomiplanen för 2024-2026. Budgeten för år 2024 visar ett överskott på 12 320 €.
  • Beslöt att ansöka om rivningstillstånd för Kyrkhemmet. Samtidigt anslås medel i budgeten för 2024 för planering av verksamhetsutrymmen på kyrkbacken i Malax.
  • Godkände ett anbud på 95 000 € för prästgården i Petalax, som varit utbjuden till försäljning.

Protokollet från kyrkofullmäktiges möte finns här.