Bön för alla

Vi träffas en söndag i månaden kl. 17 i sockenstugan i Malax. Servering och barnpassning.

Diskussionsgruppen Amici

Vi diskuterar aktuellt och gammalt inom teologi, psykologi och filosofi.

Ekumenisk bön

En ekumenisk bönegrupp träffas vanligtvis en måndag i månaden, kl. 18, varannan gång i kyrkhemmet i Yttermalax och varannan gång i Betel, Malaxvägen 85, 66100 Malax.

Vad är ekumenik?
Ekumenik är ett ord som kommer av grekiskans oikoumene, vilket betyder hela världen. Ekumenik betecknar den strävan efter samarbete och samförstånd som pågår mellan olika kristna kyrkor.

Tro i vardagen

Tro i vardagen, för pensionärer, hålls en onsdag per månad kl. 11.30-13 i kyrkhemmet. Vi sjunger, diskuterar och dricker kaffe. 

Fredagssamlingar

Fredagssamlingar ordnas en fredag i månaden kl. 13 i församlingshemmet i Petalax. Vi har ofta någon inbjuden gäst, sjunger och dricker kaffe. 

Karacafé

Äldrerådet och Folkhälsan i Malax ordnar på måndagar varannan vecka, karacafé i Kyrkhemmet i Malax. Alla manliga pensionärer är välkomna på träff. Gemenskap med diskussion om aktuella händelser och kaffeservering.

Karacafé hålls varannan måndag kl 10-12 i  Kyrkhemmet. Ledare Pär-Gustav Lindh. Arrangör är Äldrerådet och Folkhälsan i Malax.

Bild på kopp med kaffe.