Prästgården i Petalax

Bild av prästgården i Petalax.

Thorshagavägen 3, 66240 Petalax

Prästgården är till salu!

I prästgården fanns tidigare pastorskansliet i Petalax och församlingens diakoniutrymmen i Petalax, anställdas arbetsrum samt utrymmen för barn- och familjeverksamhet. De anställda sitter numera i "vindskontoret" i församlingshemmet. Verksamheten flyttade till ladan vårterminen 2024.

Läge på kartan

Skötrum Skötrum
Lekhörna Lekhörna
Parkering Parkering
Toalett Toalett