Prästgården i Petalax

Kansliet i Petalax

Bild av prästgården i Petalax.

Thorshagavägen 3, 66240 Petalax

I prästgården finns pastorskansliet i Petalax och församlingens diakoniutrymmen i Petalax, anställdas arbetsrum samt utrymmen för barn- och familjeverksamhet.

Ingång från Thorshagavägen.

Skötrum Skötrum
Lekhörna Lekhörna
Parkering Parkering
Toalett Toalett