Varför görs hindersprövning?

Med prövningen förvissar man sig om att det inte finns lagliga hinder för vigsel. Sådana hinder kan vara nära släktskap, ett äktenskap som är i kraft eller att en person är minderårig.

Då ni begär hindersprövning skriver ni under en försäkran att det inte föreligger hinder för äktenskap.

Intyg över hindersprövningen

Efter hindersprövningen får ni ett intyg över att det inte finns några hinder för äktenskap. Intyget tar ni med till vigselsamtalet. Prästen fyller i uppgifterna om vigseln, skriver under och ger den till församlingen efter vigseln. Uppgifterna förs in befolkningsregistret.

Hindersprövning ska begäras senast sju dagar före vigseldagen. Om den ena parten är utlänning så kan prövningen ta längre tid, ibland flera veckor.

Intyget är i kraft i fyra månader så under den tiden ska vigseln ske. Om det gått mer än fyra månader så måste ni begära ett nytt intyg för er vigsel.

Hindersprövningen görs antingen via en e-tjänstÖppna länk i ny flikcentralregistretÖppna länk i ny flik eller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.Öppna länk i ny flik