Församlingshemmet i Petalax

Det nuvarande församlingshemmet byggdes ursprungligen som prästgård år 1906. Byggnaden var den tredje prästgården i ordningen. Den kom till i samband med beslutet om att Petalax skulle bli en självständig församling och få en egen kyrkoherde. Då ville man satsa på en stor och modern prästgård som svarade mot nya levnadsförhållanden. 

Under gamla tider fungerade prästgården som ortens förbindelselänk till omvärlden. Nymodigheter hittade ofta till prästgården allra först och därifrån spreds de sedan runt om i bygden. Prästen var en central person inte bara i det kyrkliga livet utan också i kommunala angelägenheter.

Från och med 1970 används byggnade som församlingshem. Grundrenoveringar gjordes 1980 och 1998. Församlingshemmet byggdes dessutom ut år 1998.

Altartavlan i samlingssalen är en kopia av Albert Edelfelts Kristus och Magdalena, målad av Daggie Wallensköld-Lindeman år 1959.

Bild på altartavlan i Petalax församlingshem.