Längre ner på sidan finns länkarna till TV gudstjänster och Andakter.

 

Kristen tro är en tro på en Gud som av kärlek har gett dig och världen liv.

I Jesus Kristus visar Gud sin kärlek, här och nu fortsätter Gud att genom sin Ande ge kraft och hopp. I vardagens glädjeämnen och svårigheter lever Gud med oss. Gudstjänsten påminner om Guds kärlek och ger oss kraft att leva vardagens liv med Gud. Av kärlek har Gud gett dig och världen liv. Meningen i livet är knuten till det och inte till din egen prestation.

Den gemensamma kristna tron kommer till uttryck i kyrkans trosbekännelse. Den talar om Gud som skapare av universum och allt det rymmer. Den talar om Jesus som levde som människa på jorden och möter oss också idag med hopp, mod, närhet, förlåtelse och kärlek. Den talar om den heliga Anden som gör att vi kan leva i världen och fira gudstjänst i tack över livet vi fått som gåva.

YouTube-video
Julfönster

Bön

Bönen är ditt hjärtas samtal med Gud.
Bönen kan vara ett rop i förtvivlan eller ett uttryck för tacksamhet. Bönen kan vara ett sätt att gråta eller att förundras. Ofta är bönen ett sätt att stärka och bevara sitt hopp.
Bönen har inga gränser, utvalda platser eller speciellt språk. Alla kan be när som helst, hur som helst och om vad som helst.

                  

Tag kontakt

Kantor
Malax församling
Snickerivägen 2
66100 Malax
Kyrkoherde
Malax församling Petalax församling Bergö församling
Snickerivägen 2
66100 Malax