Klockstapeln

Vid sockenstämman den 19 december 1828 fattades beslut om uppförande av en ny klockstapel. Grunden lades 1831 och byggnaden uppfördes våren 1832 samtidigt som kyrkan brädbeslogs och målades i gul färg. Arbetet leddes av Heikki Kuorikoski enligt C. L. Engel och A. W. Arppe den 27.11.1830 färdigställda ritning som utgångspunkt.

Stapeln timrades av granvirke och den blev genast brädfodrad och liksom kyrkan målad med gul oljefärg.

Stapeln förbands från första början med kyrkgaveln genom en "bro" med plankväggar, spåntak och dörrar utåt båda sidorna. Gången förnyades 1912 och blev långfarstu, men behöll sitt gamla omfång.

Liksom kyrkan blev stapeln år 1843 igen överstruken med gul oljefärg.

På långfarstuns östra sida, mittemot bårhuset, finns en rullstolsramp upp till ingången.

Klockstapeln är 34,72 meter hög, från stenfot till kors.

Bild på klockstapeln i Malax