Begravningsplatser

Malax församling
Snickerivägen 2
66100 Malax

Malax församlings gravplatser:

Marie begravningsplats, Börängsvägen 67, 66100 Malax
Gamla/Nya begravningsplatsen invid kyrkan, Malax kyrktået 2, 66100 Malax
Hoppets begravningsplats ner mot ån, Malax kyrktået 2, 66100 Malax

 

Malax församling har även, via ett avtal, tillgång till ett Konfessionslöst gravområde i Vasa (för de som inte hör till något religionssamfund).