Begravningsplatser

Malax församling
Snickerivägen 2
66100 Malax

Malax församlings gravplatser:

Marie begravningsplats
Gamla/Nya begravningsplatsen invid kyrkan
Hoppets begravningsplats ner mot ån.

 

Malax församling har även via ett avtal tillgång till ett Konfessionslöst gravområde i Vasa (för de som inte hör till något religionssamfund).