Gamla och nya begravningsplatsen i Malax

Gamla begravningsplatsen vid kyrkan i Malax.

Malax kyrktået 2, 66100 Malax

Kyrkogården invid kyrkan invigdes den 1 september1833 av kyrkoherden Jakob Wegelius. Till en början omgavs kyrkogården av ett trästaket. På 1860-talet byggdes en stenmur, som förnyades 1889. Några byggare har mejslat in sina initialer i en sten, väster om klockstapeln. Många gånger har Malaxborna med gemensamma krafter kört fyllnadsjord till kyrkogården, senast på 1920-talet. Kanske just av den anledningen verkar det som om kyrkan skulle stå lågt jämfört med kyrkogården.

Den 18 augusti 1991 invigde biskop Erik Vikström den mot norr utvidgade nya delen. 

 

 

De stupades gravar

Minnesplattan från 1918 års frihetskrig planerades av arkitekt Erik Bryggman och invigdes på 1920-talet. Den är numera fäst på det större minnesmärket från 1939-1944 års krig. Minnesplattan tillverkades av Vasa Granit Ab, och på plattan finns texten ”Vandrare stanna i andakt vid vården! Hjältar, fallna i Finlands krig vila här nere, fädernegården, fädernejorden de friköpt åt dej.” 

Det yngre monumentet, från 1939-1944 års krig, planerades av Arkitekturbyrå Lindroos/Erik Lindroos. Minnesmärket restes 1953. De 126 vita träkorsen, påminner oss om offren i krigen 1918, 1939-1940 och 1941-1944.

Det finns 126 krigargravar på Malax kyrkogård.

Läge på kartan

Tillgänglig plats Tillgänglig plats
Parkering Parkering
Toalett Toalett