Bårhuset i Malax

Bild på bårhuset i Malax

Mattlarsvägen 1, 66100 Malax

Nuvarande bårhus blev färdigt i januari 2006 och rymmer 6 kistplatser, varav 2 st är kyl-/frys platser.

Där finns också ett skåp för tillfällig förvaring av urnor.

I bårhuset finns också ett andaktsrum, som rymmer ca 15 personer.

Det gamla bårhuset representerade samma stil och tid som kyrkan. Ännu i slutet av 1800-talet var det brukligt att de avlidna förvarades i bårhuset över vinterntills de blev begravda på våren, då tjälen hade gått ur jorden. Bårhuset förnyades 1964 och år 1971 installerade man ett kylaggregat med 4 platser. Bårhuset revs i slutet av 2005.