Kyrkofullmäktige sammanträder

Kyrkofullmäktige sammanträder torsdagen den 23.5 kl. 18 i Övermalax församlingshem.

_ _ _

Kyrkofullmäktige och kyrkoråd

Kyrkofullmäktige har den högsta beslutsrätten i en församling. De förtroendevalda i kyrkofullmäktige väljs i församlingsvalet och beslutar om riktlinjer för församlingarnas verksamhet och ekonomi, om kyrkoskatten, byggnadsprojekt, anställningar och grundandet av tjänster. 

Kyrkofullmäktige utser ett kyrkoråd som leder församlingens verksamhet, administration och ekonomi. Det bereder ärenden till kyrkofullmäktige och verkställer besluten.

Nuvarande kyrkofullmäktige är vald för perioden 2023-2026, kyrkorådet för perioden 2023-2024.

Ärenden som du vill att kyrkorådet ska behandla lämnas in skriftligt till: Kyrkorådet, Malax församling, Malax kyrktået 4, 66100 Malax

Protokoll från fullmäktiges möten:

- 2024 -

Kyrkofullmäktige 1-2024

- 2023 -

Kyrkofullmäktige 1-2023

Kyrkofullmäktige 2-2023

Kyrkofullmäktige 3-2023

Kyrkofullmäktige 4-2023 

Kyrkofullmäktige 5-2023

 

Protokoll från kyrkorådets möten:

- 2024 -

Kyrkorådet 1-2024

Kyrkorådet 2-2024

Kyrkorådet 3-2024

Kyrkorådet 4-2024

Kyrkorådet 5-2024

Besvärsanvisning 5-2024

- 2023 -

Kyrkorådet 6-2023

Kyrkorådet 7-2023

Kyrkorådet 8-2023

Kyrkorådet 9-2023

 

Hemsidan fungerar som officiell anslagstavla fr.o.m. 1.7.2023

Den nya kyrkolagen träder i kraft 1.7. Den medför en del förändringar i församlingarnas förvaltning. Den som märks tydligast utåt är att församlingens myndighetskommunikation kan koncentreras helt till webbplatsen istället för till fysiska anslagstavlor. De befintliga anslagstavlorna kommer fortfarande att vara i bruk, men från och med 1.7 fungerar alltså Malax församlingens hemsida som officiell anslagstavla. Här publiceras bland annat kyrkofullmäktiges kallelser samt meddelanden om att förtroendeorganens protokoll finns till påseende.

MEDLEMMAR I KYRKOFULLMÄKTIGE:

 • Berg Gunda, trädgårdsmästare, Norrback
 • Berglund Marie-Louis, ledningens assistent, Petalax
 • Björkstrand Daniel, företagare, Långåminne
 • Edman Josefine, närvårdare, Övermalax
 • Englund Lotta, koordinator, Bergö
 • Granholm-Mäkinen Nina, speciallärare, Yttermalax
 • Granqvist Stefan, ekonomie doktor, ED, EL, Petalax
 • Hofman Lena-Karin, förstavårdare, Petalax
 • Hägen Kerstin, pensionär, Yttermalax
 • Ljungkvist Ros-Marie, hemserviceledare, Övermalax
 • Lundegård Lars, arbetschef, Yttermalax
 • Nygren Camilla, närvårdare, Petalax
 • Rajala Pentti, pensionär, Långåminne
 • Rönnlöv Conny, Volume Planning Manager, Petalax
 • Ann-Charlotte Skinnar, lärare, Bergö
 • Söderholm Erik, pensionär, Bergö
 • Tast Leif, speciallärare, Åminne
 • Udd Rita, pensionär, Övermalax
 • Widd Kenneth, pensionär, speciallärare, Yttermalax

ERSÄTTARE (i ordningsföljd):

 1. Vestberg Eivor, pensionär, klasslärare, Nyby
 2. Ekström Anders, företagare, Åminne
 3. Luhtasela Harri, KTT, VTM, Bergö
 4. Dahlström Susanna, medikalvaktmästare/instrumentskötare, Petalax
 5. Rögård Jan, elingenjör, Bergö
 6. Skinnars Monica, serviceenhetschef, Petalax
 7. Kortelahti Lasse, förman, Långåminne
 8. Lidman Carola, lärare, Nyby
 9. Råholm Majvor, pensionär, Svarvar

ORDINARIE MEDLEMMAR I KYRKORÅDET:

 1. Erik Söderholm (vice ordf.)
 2. Ann-Charlotte Skinnar
 3. Stefan Granqvist
 4. Camilla Nygren
 5. Lisbeth Koivumäki
 6. Lars Lundegård
 7. Anders Ekström
 8. Rita Udd
 9. Pär-Gustav Lindh

PERSONLIGA SUPPLEANTER

 1. Harri Luhtasela
 2. Lotta Englund
 3. Conny Rönnlöv
 4. Lena-Karin Hofman
 5. Ros-Marie Ljungqvist
 6. Daniel Björkstrand
 7. Johanna Lillrank
 8. Gunda Berg
 9. Kerstin Hägen