Beslutsfattande

Församlingsvalet är grunden till den kyrkliga demokratin. Församlingsvalet är ett lokalt val och ordnas vart fjärde år. Senaste val hölls 2018.
Malax församling hör till Malax Kyrkliga Samfällighet och väljer därför medlemmar både till Församlingsrådet och Gemensamma Kyrkofullmäktige. Gemensamma kyrkofullmäktige i sin tur väljer medlemmar och suppleanter till Gemensamma kyrkorådet. I Församlingsrådet finns 10 ordinarie medlemmar, i Gemensamma Kyrkofullmäktige finns 8 ordinarie medlemmar och i Gemensamma kyrkorådet finns 6 ordinarie medlemmar från Malax församling.

Församlingsvalet 18.11.2018

 

Verksamhetsberättelser

 

Församlingsrådet i Malax församling  2019-2022

Brevik Nina, 050-4039385 
nina.brevik(at)malax.fi

Engsbo Anette, 0400-434277
anette.engsbo(at)pp.malax.fi

Granholm-Mäkinen Nina, 050-4941956
viceordförande

nina.g-makinen(at)hotmail.com

Hägen Kerstin, 050-5608573
kerstin.hagen(at)pp.malax.fi

Källund Thomas, 044-3396342
tkallund(at)yahoo.se

Ljungkvist Ros-Marie, 050-3709859
ros-marie.ljungkvist(at)hotmail.com

Lundegård Lars, 040-8426311
lars.lundegard(at)pp.malax.fi

Piispanen Jessica, 050-5181943
jessica.piispanen(at)mikrometalli.fi

Tast Leif, 050-3445555
leif.tast(at)pp.malax.fi

Udd Rita, 050-5412242
ritaudd(at)gmail.com

 

Suppleanter:

Råholm Majvor
Sundbäck Sven-Erik
Edman Josefine
Eklund Karin
Ekström Anders
Svenns Margareta