Kyrkofullmäktige och kyrkoråd

Kyrkofullmäktige har den högsta beslutsrätten i en församling. De förtroendevalda i kyrkofullmäktige väljs i församlingsvalet och beslutar om riktlinjer för församlingarnas verksamhet och ekonomi, om kyrkoskatten, byggnadsprojekt, anställningar och grundandet av tjänster. 

Kyrkofullmäktige utser ett kyrkoråd som leder församlingens verksamhet, administration och ekonomi. Det bereder ärenden till kyrkofullmäktige och verkställer besluten.

Nuvarande kyrkofullmäktige är vald för perioden 2023-2026, kyrkorådet för perioden 2023-2024.

Här publiceras aktuella protokoll från fullmäktiges möten:

Kyrkofullmäktige 1-2023

Ärenden som du vill att kyrkorådet ska behandla lämnas in skriftligt till:

Kyrkorådet, Malax församling, Snickerivägen 2, 66100 Malax

MEDLEMMAR I KYRKOFULLMÄKTIGE:

 • Berg Gunda, trädgårdsmästare, Norrback
 • Berglund Marie-Louis, ledningens assistent, Petalax
 • Björkstrand Daniel, företagare, Långåminne
 • Edman Josefine, närvårdare, Övermalax
 • Englund Lotta, koordinator, Bergö
 • Granholm-Mäkinen Nina, speciallärare, Yttermalax
 • Granqvist Stefan, ekonomie doktor, ED, EL, Petalax
 • Hofman Lena-Karin, förstavårdare, Petalax
 • Hägen Kerstin, pensionär, Yttermalax
 • Ljungkvist Ros-Marie, hemserviceledare, Övermalax
 • Lundegård Lars, arbetschef, Yttermalax
 • Nygren Camilla, närvårdare, Petalax
 • Rajala Pentti, pensionär, Långåminne
 • Rönnlöv Conny, Volume Planning Manager, Petalax
 • Ann-Charlotte Skinnar, lärare, Bergö
 • Söderholm Erik, pensionär, Bergö
 • Tast Leif, speciallärare, Åminne
 • Udd Rita, pensionär, Övermalax
 • Widd Kenneth, pensionär, speciallärare, Yttermalax

ERSÄTTARE (i ordningsföljd):

 1. Vestberg Eivor, pensionär, klasslärare, Nyby
 2. Ekström Anders, företagare, Åminne
 3. Luhtasela Harri, KTT, VTM, Bergö
 4. Dahlström Susanna, medikalvaktmästare/instrumentskötare, Petalax
 5. Rögård Jan, elingenjör, Bergö
 6. Skinnars Monica, serviceenhetschef, Petalax
 7. Kortelahti Lasse, förman, Långåminne
 8. Lidman Carola, lärare, Nyby
 9. Råholm Majvor, pensionär, Svarvar

ORDINARIE MEDLEMMAR I KYRKORÅDET:

 1. Erik Söderholm (vice ordf.)
 2. Ann-Charlotte Skinnar
 3. Stefan Granqvist
 4. Camilla Nygren
 5. Lisbeth Koivumäki
 6. Lars Lundegård
 7. Anders Ekström
 8. Rita Udd
 9. Pär-Gustav Lindh

PERSONLIGA SUPPLEANTER

 1. Harri Luhtasela
 2. Lotta Englund
 3. Conny Rönnlöv
 4. Lena-Karin Hofman
 5. Ros-Marie Ljungqvist
 6. Daniel Björkstrand
 7. Johanna Lillrank
 8. Gunda Berg
 9. Kerstin Hägen