Hyresavgifter för Malax församlings utrymmen

Församlingshemmen, kyrkhemmet och socken

I samband med kyrkliga förrättningar för församlingsmedlemmar eller utflyttade Malaxbor (födda i Malax kommun), som har föräldrar, far-eller morföräldrar som bor i Malax kommun (*)

0 €

I samband med kyrkliga förrättningar för övriga

100 €

Privata tillställningar för församlingsmedlemmar

100 €

Privata tillställningar för icke-församlingsmedlemmar

Bergö och Petalax 150 € Malax 200 €

Ideella föreningar

25 €, med möjlighet för undantagsavtal

För användning av vita tygdukar där sådana finns

självkostnadspris för tvätt

Kyrkorna i Bergö och Petalax

Användning av kyrkan då församlingen inte är med som arrangör

100 €

Jordfästningar och vigslar för icke-församlingsmedlemmar (se*)

50 €

Malax kyrka

Användning av kyrkan då församlingen inte är med som arrangör

250 €

Jordfästningar och vigslar för icke-församlingsmedlemmar (se*)

50 €

 

Ta kontakt för att boka ett utrymme: 050 462 9575