Diakoni hjälper och stöder

Genom diakonin vill vi vara medvandrare och ge stöd:

 • vid plötslig livsförändring
 • då du känner dig ensam,
 • om du vill prata med någon
 • vid problem i relationer
 • tillfällig hjälp vid ekonomisk kris
 • vid andra livskriser

Diakonin gör hembesök och besök på olika inrättningar.

Har du någon anhörig som du önskar att vi besöker, ta gärna kontakt. 

Telefontid tisdagar kl. 9-10.30, tel. 050 338 1059

Diakonimottagningen är öppet enligt tidsbeställning. Du kan också kontakta oss via e-post.

Diakonikansliet och -mottagningen finns vid kyrkhemmet i Malax, Snickerivägen 2.

_ _ _

SAMTALSSTÖD

Linvi Snickars erbjuder samtalsstöd i Malax församlings regi för den som behöver någon att samtala med när livet av en eller annan anledning känns utmanande.

Så här hälsar Linvi: ”Jag gör det här som ett frivilligt arbete. Jag är psykoterapeut, pensionär och hoppas kunna få vara till hjälp för någon. Samtalstider erbjuds tisdagar klockan 10-13 och platsen är Sockenstugan. Samtalstiden bör förhandsbokas per telefon 040 6876767. Jag kommer inte att svara i telefonen direkt, utan jag kommer att i regel på måndagar ringa upp dem som försökt nå mig samt också då svara på inkomna sms.”

_ _ _

DIAKONALT FAMILJEARBETE

För att underlätta i vardagen för småbarnsfamiljer erbjuder Malax församling diakonalt familjearbete. Detta innebär att barnledare Jenni Broo gör hembesök för att t.ex leka med barnet/barnen medan föräldern t.ex lagar mat.

Kontakta Jenni Broo för att diskutera er situation. 050 441 8292, jenni.broo@evl.fi

Begränsat antal gånger per familj.

Vi finns till för dig

När ensamhet, sorg, nedstämdhet, relationsproblem eller något annat bekymmer känns svårt kan du vända dig till församlingens arbetare. Präster, diakoniarbetare och andra anställda finns också till för samtal och hjälp.

I livet kan det hända mycket och ibland börjar tankarna snurra på tomgång. Då kan det vara skönt att tala med någon utomstående. Ta kontakt om du vill samtala med en av församlingens anställda. Alla anställda har tystnadsplikt. Prästernas tystandsplikt är absolut i själavård och i  bikt.

Malax församling har också avtal med familjerådgivningen i Vasa. Grunduppgiften för kyrkans familjerådgivning är att med hjälp av själavård och terapisamtal stöda och hjälpa vid problem i familjen och parrelationen samt i andra livskriser.

Önskan om förbön

Här kan du fylla i en önskan om förbön. Du får vara anonym. Förbönen går också bra att lämna i ett kuvert i postlådan eller ringa och förmedla via någon anställd. Förböner som kommer in under veckan, ber vi för i söndagens gudstjänst. Förbön är en stark kraft, det är vår tro, och en församling i förbön är Guds helande kraft.

Dagen innehåller många tillfällen till bön. Önskan att be är en bön i sig. Be där du är fysiskt, psykiskt eller geografiskt. Gud är överallt. Det finns många sätt att be på. Välj ditt eget. Man behöver inte oroa sig för ord eller formuleringar. Bön är också ett lyssnande. När din egen bön känns svår får du räkna med församlingens gemensamma bön för sin medlem, genom en Önskan om förbön.

Sorgegrupper

Har du drabbats av sorg? Känner du att dina vänner eller närstående inte riktigt förstår eller räcker till just nu? Då kan en sorgegrupp vara något för dig.

 • Malax församling ordnar sorgegrupp på våren för den som förlorat en nära anhörig.
 • En sorgegrupp är en mindre grupp på fem till åtta deltagare, som träffas ett bestämt antal gånger och leds av en diakon och en präst.
 • I gruppen finns det möjlighet att dela med sig av tankar och känslor till andra som är i samma situation och förstår vad det handlar om.​
 • Att vara med i en sorgegrupp är gratis.
 • Diakon Anne Bjurbäck och kaplan Kristian Norrback kan informera om aktuella sorgegrupper. 

Samtalsgruppen för personer med intellektuell funktionsnedsättning

Diakonins uppgift är att se de mest utsatta och arbeta för delaktighet. Församlingen ska vara tillgänglig för alla och alla ska kunna delta på jämlika villkor. Kristen tro och bön är viktigt även för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Andlighet bygger inte på medveten förståelse utan tron ses som en naturlig del av livet.  

Samtalsgruppen för personer med intellektuell funktionsnedsättning möjliggör delaktighet. Vi träffas en gång i månaden och nya deltagare är välkomna med. Gemenskapen och samtalet är i fokus. Samtalen berör både djupa livsfrågor och vardagen. Det ordnas både utfärd och julfest. Vi deltar i prosteriets Mässa med alla tillsammans med stiftets omsorgspräst. Ta kontakt med diakon Anne Bjurbäck för info om tid och plats! Tel. 050 338 105.

 

Träffpunkten: Öppet hus i sockenstugan

I samarbete med Psykosociala föreningen Träffpunkten r.f. ordnas öppet hus vid sockenstugan i Yttermalax, tisdagar kl.10-13. 

Vid öppet hus erbjuds mångsidiga program såsom föreläsning, matlagning, rörelseglädje och utfärder. Lunch/frukost serveras till självkostnadspris och mathjälp enligt tillgänglighet i samarbete med K-market Stenco. 

Träffpunkten erbjuder gemenskap och stöd för en välmående vardag.

Närmare information hittas på https://traffpunkten.wixsite.com/websiteÖppna länk i ny flik

Ledare Sara Brännudd, tel. 040 587 2010.

Bild på ett avbrutet ljus som fortfarande brinner.

Du behöver inte bära din oro och dina bekymmer ensam. Församlingens anställda kan hjälpa dig med problemen, både de praktiska och känslomässiga. Ingen frågar om vad du tror på eller om du är medlem i kyrkan. Kyrkan erbjuder också anonymt samtalsstöd via telefon och nätet.

Läs om samtal och besök

Livet är en Guds gåva. När det är som bäst tycker vi att det är värt varje ögonblick. Men det kan lätt bli annorlunda.

Läs om stöd vid problem i vardagen

När församlingens diakoniarbete ger ekonomiskt stöd handlar det oftast om att hjälpa någon ta sig ur en akut nödsituation eller tillfälliga svårigheter.  Rådgivningen och samtalsstödet som diakonin erbjuder kan också vara mer långvarigt.

Läs om ekonomiskt stöd

En beroendesjukdom påverkar inte bara en person, utan alla i den närmaste kretsen. Alla behöver stöd för att orka bryta negativa mönster. Olika organisationer erbjuder stöd och hjälp för alla som påverkas av ett missbruk.

Läs om stöd vid beroende