Vi finns till för dig

När ensamhet, sorg, nedstämdhet, relationsproblem eller något annat bekymmer känns svårt kan du vända dig till församlingens arbetare. Präster, diakoniarbetare och andra anställda finns också till för samtal och hjälp.

I livet kan det hända mycket och ibland börjar tankarna snurra på tomgång. Då kan det vara skönt att tala med någon utomstående. Ta kontakt om du vill samtala med en av församlingens anställda. Alla anställda har tystnadsplikt. Prästernas tystandsplikt är absolut i själavård och i  bikt.

Du kan också lämna in böneämnen om förbön via vår webbblankett.

Malax församling har också avtal med FamiljerådgivningenÖppna länk i ny flik i Vasa. Grunduppgiften för kyrkans familjerådgivning är att med hjälp av själavård och terapisamtal stöda och hjälpa vid problem i familjen och parrelationen samt i andra livskriser.

 

Önskan om förbönÖppna länk i ny flik

Via ovannämnda "blankett" är det nu möjligt att fylla i en Önskan om förbön. Du får vara anonym. Förbönen går också bra att lämna i ett kuvert i postlådan eller ringa och förmedla via någon anställd. Förböner som kommer in under veckan, ber vi för i söndagens gudstjänst. Förbön är en stark kraft, det är vår tro, och en församling i förbön är Guds helande kraft.

Dagen innehåller många tillfällen till bön. Önskan att be är en bön i sig. Be där du är fysiskt, psykiskt eller geografiskt. Gud är överallt. Det finns många sätt att be på. Välj ditt eget. Man behöver inte oroa sig för ord eller formuleringar. Bön är ett lyssnande. När din egen bön känns svår får du räkna med församlingens gemensamma bön för sin medlem, genom en Önskan om förbön.

YouTube-video
YouTube-video
YouTube-video
änder

Livet är en Guds gåva. När det är som bäst tycker vi att det är värt varje ögonblick. Men det kan lätt bli annorlunda. Problem i vardagen

Du ska alltid först vända dig till socialen. Om de inte kan hjälpa dig så kan du ta kontakt med församlingens diakoni. 

Läs om ekonomiskt stöd

Sorg känner vi när vi har förlorat någon som har stått oss nära. Känslorna är ofta starka. Och ibland förvirrande och oväntade.

Stöd i sorg och i kris

Det kan vara svårt att erkänna ett beroende, men lika svårt att ta upp frågan med en anhörig. En beroendesjukdom påverkar inte endast missbrukaren själv, utan också de anhöriga.

Läs om stöd vid beroende

Du behöver inte vara ensam. Du kan be en församlingsanställd komma på besök eller ta kontakt med kyrkans samtalstjänst.

Läs om samtal och besök

Fast det heter familjerådgivning kan en enda person också boka tid. Men också ett par, eller en hel familj kan gå till en familjerådgivare.

Läs om stöd i relationen