DIAKONI hjälper och stöder

Diakoni är kristen tro omsatt i praktisk handling. Ordet diakoni betyder tjänst och innebär omsorg om medmänniskan genom hela livet. Det är kyrkans utsträckta hand till alla som behöver hjälp.

Då du känner dig ensam, ledsen, sörjer, har problem i relationer, kämpar med ekonomiska eller andra bekymmer, kan du vända dig till församlingens medarbetare. Präster, diakoniarbetare och andra medarbetare i församlingen finns till för dig. Till dem kan man vända sig med frågor om Gud, tro, bön och förbön, de har tystnadsplikt.

Diakon Anne Bjurbäck har mottagning enligt tidsbeställning, 050-338 1059, eller drop-in på tisdagar kl 9.30-11.
Semester: 1-28.7.2019 och 5-11.8.2019.
drop-in tisdag 30.7.2019 kl 9.30-11.
 

 

Malax församling har också avtal med Familjerådgivningen i Vasa. Grunduppgiften för kyrkans familjerådgivning är att med hjälp av själavård och terapisamtal stöda och hjälpa vid problem i familjen och parrelationen samt i andra livskriser.

 

YouTube-video
YouTube-video

 Behöver Du någon att prata med?   

          

Den svenska telefonjouren svarar på nummer 0400 22 11 90 varje dag kl 20-23. För samtalet debiteras vanlig mobilsamtalsavgift. I kyrkans samtalstjänst får du vara anonym.

 

änder

Livet är en Guds gåva. När det är som bäst tycker vi att det är värt varje ögonblick. Men det kan lätt bli annorlunda. Problem i vardagen

Sorg känner vi när vi har förlorat någon som har stått oss nära. Känslorna är ofta starka. Och ibland förvirrande och oväntade.

Stöd i sorg och i kris

Det kan vara svårt att erkänna ett beroende, men lika svårt att ta upp frågan med en anhörig. En beroendesjukdom påverkar inte endast missbrukaren själv, utan också de anhöriga.

Läs om stöd vid beroende

Du behöver inte vara ensam. Du kan be en församlingsanställd komma på besök eller ta kontakt med kyrkans samtalstjänst.

Läs om samtal och besök