Diakoni hjälper och stöder

Genom diakonin vill vi vara medvandrare och ge stöd:

 • vid plötslig livsförändring
 • då du känner dig ensam,
 • om du vill prata med någon
 • vid problem i relationer
 • tillfällig hjälp vid ekonomisk kris
 • vid andra livskriser

Diakonin gör hembesök och besök på olika inrättningar.

Har du någon anhörig som du önskar att vi besöker, ta gärna kontakt. 

Telefontid tisdagar kl. 9-10.30, tel. 050 338 1059

Diakonimottagningen är öppet enligt tidsbeställning. Du kan också kontakta oss via e-post.

Diakonikansliet och -mottagningen finns vid kyrkhemmet i Malax, Snickerivägen 2.

Vi finns till för dig

När ensamhet, sorg, nedstämdhet, relationsproblem eller något annat bekymmer känns svårt kan du vända dig till församlingens arbetare. Präster, diakoniarbetare och andra anställda finns också till för samtal och hjälp.

I livet kan det hända mycket och ibland börjar tankarna snurra på tomgång. Då kan det vara skönt att tala med någon utomstående. Ta kontakt om du vill samtala med en av församlingens anställda. Alla anställda har tystnadsplikt. Prästernas tystandsplikt är absolut i själavård och i  bikt.

Malax församling har också avtal med familjerådgivningen i Vasa. Grunduppgiften för kyrkans familjerådgivning är att med hjälp av själavård och terapisamtal stöda och hjälpa vid problem i familjen och parrelationen samt i andra livskriser.

Önskan om förbön

Här kan du fylla i en önskan om förbön. Du får vara anonym. Förbönen går också bra att lämna i ett kuvert i postlådan eller ringa och förmedla via någon anställd. Förböner som kommer in under veckan, ber vi för i söndagens gudstjänst. Förbön är en stark kraft, det är vår tro, och en församling i förbön är Guds helande kraft.

Dagen innehåller många tillfällen till bön. Önskan att be är en bön i sig. Be där du är fysiskt, psykiskt eller geografiskt. Gud är överallt. Det finns många sätt att be på. Välj ditt eget. Man behöver inte oroa sig för ord eller formuleringar. Bön är också ett lyssnande. När din egen bön känns svår får du räkna med församlingens gemensamma bön för sin medlem, genom en Önskan om förbön.

Sorgegrupper

Har du drabbats av sorg? Känner du att dina vänner eller närstående inte riktigt förstår eller räcker till just nu? Då kan en sorgegrupp vara något för dig.

 • Malax församling ordnar sorgegrupp på våren för den som förlorat en nära anhörig.
 • En sorgegrupp är en mindre grupp på fem till åtta deltagare, som träffas ett bestämt antal gånger och leds av en diakon och en präst.
 • I gruppen finns det möjlighet att dela med sig av tankar och känslor till andra som är i samma situation och förstår vad det handlar om.​
 • Att vara med i en sorgegrupp är gratis.
 • Diakon Anne Bjurbäck och kaplan Kristian Norrback kan informera om aktuella sorgegrupper. 

Samtalsgruppen för personer med intellektuell funktionsnedsättning

Diakonins uppgift är att se de mest utsatta och arbeta för delaktighet. Församlingen ska vara tillgänglig för alla och alla ska kunna delta på jämlika villkor. Kristen tro och bön är viktigt även för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Andlighet bygger inte på medveten förståelse utan tron ses som en naturlig del av livet.  

Samtalsgruppen för personer med intellektuell funktionsnedsättning möjliggör delaktighet. Vi träffas en gång i månaden och nya deltagare är välkomna med. Gemenskapen och samtalet är i fokus. Samtalen berör både djupa livsfrågor och vardagen. Det ordnas både utfärd och julfest. Vi deltar i prosteriets Mässa med alla tillsammans med stiftets omsorgspräst. Ta kontakt med diakon Anne Bjurbäck för info om tid och plats! Tel. 050 338 105.

 

Bild på ett avbrutet ljus som fortfarande brinner.

Du behöver inte vara ensam. Du kan be en församlingsanställd komma på besök eller ta kontakt med kyrkans samtalstjänst.

Läs om samtal och besök

Livet är en Guds gåva. När det är som bäst tycker vi att det är värt varje ögonblick. Men det kan lätt bli annorlunda.

Läs om stöd vid problem i vardagen

Du ska alltid först vända dig till socialen. Om de inte kan hjälpa dig så kan du ta kontakt med församlingens diakoni. 

Läs om ekonomiskt stöd

Det kan vara svårt att erkänna ett beroende, men lika svårt att ta upp frågan med en anhörig. En beroendesjukdom påverkar inte endast missbrukaren själv, utan också de anhöriga.

Läs om stöd vid beroende