Hoppets begravningsplats i Malax

Staty vid hoppets begravningsplats i Malax.

Malax kyrktået 2, 66100 Malax

Dispositionsplan för Hoppets begravningsplats i Malax

År 2007 invigdes den nyaste delen av begravningsplatsen i anslutning till kyrkan. Den fick namnet "Hoppets begravningplats" och ligger invid ån samt det nybygda servicehuset. Vid invigningen avtäcktes en staty gjord av konstnär Thea Helenelund.

Här finns också en minneslund för urnor. 

 

Minnesstenen vid urnelunden.

Läge på kartan

Tillgänglig plats Tillgänglig plats
Parkering Parkering
Toalett Toalett