Kyrkhemmet i Malax

Bild på kyrkhemmet i Malax.

Snickerivägen 2, 66100 Malax

Kyrkhemmet rivs under våren 2024

Kyrkofullmäktige 5-2023 sammanträdde den 12.12.2023 och beslöt att ansöka om rivningstillstånd för Kyrkhemmet. Samtidigt anslogs medel i budgeten för 2024 för planering av verksamhetsutrymmen på kyrkbacken i Malax. Rivningstillståndet har beviljats.

Info om urbruktagning

Kyrkorådet i Malax församling har beslutat att ta kyrkhemmet i Malax ur bruk från och med augusti 2023 (kyrkorådets möte 1-2023 § 16). Det innebär att varken församlingen eller utomstående aktörer längre kan ha verksamhet i kyrkhemmet.  

Orsakerna till beslutet att ta kyrkhemmet ur bruk är flera. Byggnaden är konstruktionsmässigt bristfälligt genomförd, livslängden på många tekniska lösningar närmar sig slutet, det finns frågetecken kring inomhusluftens kvalitet och byggnadens energiförbrukning är orimligt hög. En konditionsundersökning gjordes i november 2022. Åtgärdsförslagen i konditionsundersökningen är så omfattande att man i nuläget beslutat att inte går vidare med några renoveringsåtgärder, särskilt som slutresultatet i det här fallet bedöms vara osäkert i förhållande till insatsen. 

Frågan om en eventuell rivning av kyrkhemmet eller om något framtida nybygge är ännu öppen. Dessa ärenden kommer småningom att tas upp till behandling i förtroendeorganen.  

Församlingens verksamhet i Malax församlingsdel flyttar till Övermalax församlingshem, socken och i någon mån till kyrkan. Pastorskansliet flyttar till Övermalax församlingshem från och med hösten.   

Vi planerar som bäst hur vi ska omstrukturera verksamheten och kommer att informera mer i detalj inför terminsstarten. 

Vi är glada och tacksamma för att kyrkhemmet har tjänat oss väl och för alla minnesvärda tillfällen där sedan det byggdes år 1970. Vi ser nu med tillförsikt framtiden och nya lösningar an. 

_ _ _

Kyrkhemmet

Kyrkhemmet är ritat av Arkitektbyrå Heng & Pystynen i Helsingfors, och byggnadsarbetet sköttes av byggmästare Tor Ågren och hans arbetslag. Byggnaden invigdes den 28 november 1971 och kostade 727 000 mark, inklusive tomt och inredning.

År 1977 sanerades ventilation och vattenledningar i ekonomikontoret p.g.a. fukt och mögelskador. Genom renoveringsarbetet hösten 1981 fick byggnaden ett nytt plåttäckt sadeltak i stället för det platta filttaket, som läckte. Byggnaden målades om och fick även nya fönster.

År 1982 var det dags för följande renovering. Man drog in nya rör, samt utvidgade köket och serveringsutrymmet. Som följd av utvidgningen fick byggnaden fönster också västerut.

Anni Krokfors målning "Den stora bjudningen" avtäcktes den 4 juni 1992 i konstnärens närvaro.

Leander Bonn har smidit den svarta sjuarmade ljusstaken och donerat den till församlingen vid invigningen 1971. Kyrkokören i Folkärna församling i Dalarna har gett den blåa ljusstaken i trä.

 

 

 

Läge på kartan

Förfrågningar och bokningar

0504629575

Tillgänglig plats Tillgänglig plats
Tillgänglig toalett Tillgänglig toalett
Hörselslinga Hörselslinga
Skötrum Skötrum
Parkering Parkering
Toalett Toalett