Malax församlings begravningsplatser:

BERGÖ

Begravningsplatsen vid Bergö kyrka.

MALAX

Marie begravningsplats, Börängsvägen 67, 66100 Malax
Gamla/Nya begravningsplatsen invid kyrkan i Malax
Hoppets begravningsplats ner mot ån vid kyrkan i Malax.

PETALAX

Begravningsplatsen vid Petalax kyrka.
Kvarnholmsback begravningsplats (ej i bruk).

 

Reglemente för begravningsverksamheten i Malax församling

Skötselplan för begravningsplatserna i Malax församling

 

Här finns en prislista för olika kostnader i samband med begravning.

Här finns mer information om att ingå gravskötselavtal.

* * *

Malax församling har även tillgång till ett konfessionslöst gravområde i Vasa för de som inte hör till något religionssamfund och inte önskar bli begravda på någon av församlingens gravplatser.