Marie begravningsplats i Malax (Grävna)

Grävna

Börängsvägen 67, 66100 Malax

Dispositionsplan för Marie begravningsplats i Malax

Biskop Max von Bonsdorff invigde församlingens begravningsplats på Grävna i samband med kyrkans 100-års jubileum 1929. Området var utbrutet redan 1911-1912 och man planerade även en väg dit direkt från kyrkan. Bröderna Emil Grönros och Alfred Ljungkvist (tidigare Udd) från Paxal, deras söner samt Kustaa Lehto lade den bastanta stenmuren runt området.

Grävna kallas officiellt Marie begravningsplats efter den första personen som blev begraven där 1933. På graven reste församlingen en gravsten, som samtidigt är ett minnesmärke över platsens ibruktagande. År 1968 avlägsnades kantstenarna vid gravarna och grusgångarna retades ut. I början av 1990-talet fylldes de flesta grusgångarna med jord och besåddes. I stället för de gamla björkarna som stod vid vägen har lindar planterats. 

Läge på kartan

Tillgänglig plats Tillgänglig plats
Parkering Parkering
Toalett Toalett