Malax kyrka

Malax kyrktået 2 , 66100 Malax

Malax kyrka

Malax kyrka

År 1828 lade man den nuvarnade kyrkans stenfot på en stadigare grund och på en synligare plats än tidigare. Till den nya platsen valdes Mattlarsbacken söder om ån. Under våren och sommaren 1829 byggde bönder och torpare kyrkan på tre och en halv månad som dagsverksarbete. Den nya kyrkan är ritad av Charles Bassi. Heikki Kuorikoski från Kaustby fick som erfaren kyrkobyggare leda byggnadsarbetet.

Till formen är kyrkan ett likarmat grekiskt kors och representerar den nyklassiska stilen. Från stenfot till kors är kyrkan 26,5 meter hög och står 47,5 meter över havet. Tornet syns 10 km bort till Långåminne i sydost och långt bort till Stenskärsfjärden i nordväst.

Från 1950-talet har kyrkan renoverats många gånger. År 1952 förstärkte man grunden och arbetet leddes av Edvard Köping. De 117 gamla obekväma bänkarna ersattes med hundra nya, som Malax Snickeri tillverkade. Det finns utrymme för ca 700 personer i de nya bänkarna.

Kaminerna i början av 1900-talet klarade inte av att hålla den stora kyrkan varm, och därför installerades det på 1920-talet vedeldad ånguppvärmning. Den effektiva oljeuppvärmningen som installerades på 1960-talet fick kyrkan att snabbare spricka och sjunka ner i marken och byggnaden räddades i renoveringen 1975-76. Renoveringen var planerad av arkitekt Krister Korpela.

År 1979 installerades högtalarna, som blev förnyade år 1997. Mogårdens åldringshem fick högtalarförbindelse med kyrkan 1981 och år 1985 installerades en hörselslinga. Kyrkan har brandvarnarsystem. År 2000 byggdes toalett vid ingången till södra korsarmen.

Åren 2009-2010 grundrenoverades kyrkan under ledning av byggnadsingenjör Christer Öhman.

 

 

Hörselslinga
Parkering
Toalett
Handikapp

Evenemang

sö 17.7 kl. 10.00

Malax kyrktået 2, 66100 Malax

Högmässa i Malax kyrka med 50-års konfirmanderna

I Herrens tjänst

Redan tidigt under medeltiden firades apostlarna Petrus och Paulus dag den 29 juni till minne av deras martyrdöd. Enligt traditionen dödades de under de förföljelser som kejsar Nero initierade på 60-talet. När apostladagen avlägsnades i det svenska riket år 1772 upphörde också Petri och Pauli dag som en egen helg. Senare har dess texter placerats på denna söndag.

Numera minns man samtliga apostlar på sjätte söndagen efter pingst. Söndagens texter talar om apostlarnas kallelse och en lärjunges uppgifter. Kristus har gett också oss uppdraget att delta i hans verk på jorden. När vi följer Guds ord är vi delaktiga av livet i Kristus.
sö 24.7 kl. 10.00

Malax kyrktået 2, 66100 Malax

Högmässa i Malax kyrka med 51-års konfirmanderna

Kärlekens lag

Kristus kom för att uppfylla lagens bud, inte för att upphäva dem. Därför skall Jesu lärjungar följa kärlekens lag och eftersträva en rättfärdighet som överträffar de skriftlärdas och fariseernas. När vi strävar efter detta måste vi vara redo att avstå från våra egna rättigheter till förmån för vår nästa och att älska också våra fiender.
sö 24.7 kl. 12.00 -13.00

Malax kyrktået 2, 66100 Malax

Messu Maalahden kirkossa

Rakkauden laki

Kristus tuli täyttämään Jumalan tahdon ja käskyt, ei kumoamaan niitä. Siksi myös kristityn on noudatettava rakkauden lakia, vieläpä paremmin kuin lainopettajien ja fariseusten. Pyrkiessään tähän kristitty on valmis luopumaan jopa omista oikeuksistaan lähimmäistensä hyväksi ja osoittamaan rakkautta myös vihamiehilleen.
sö 31.7 kl. 10.00

Malax kyrktået 2, 66100 Malax

Högmässa i Malax kyrka med 52-års konfirmanderna

Kristus förhärligad

Ända sedan 1500-talet har Kristi förklarings dag firats på sjunde söndagen efter trefaldighet (som nu är åttonde söndagen efter pingst). Kristi förhärligande var vändpunkten i hans liv. Apostlarna fick med egna ögon se hans gudomliga härlighet och höra Guds röst: "Detta är min älskade son, han är min utvalde. Lyssna till honom." Guds härlighet kommer till synes i den kärlek som offrar allt.

Förutom den förklarade Kristus visade sig även Mose och Elia för apostlarna på berget. Mose och Elia representerade lagen och profeterna. Från första stund har den kristna kyrkan sett Kristi liv, död och uppståndelse som uppfyllelsen av löftena i Gamla testamentet.
sö 7.8 kl. 10.00

Malax kyrktået 2, 66100 Malax

Högmässa i Malax kyrka

Sanning och sken

En kristen människa måste kämpa för att skilja sanning från lögn och rätt från orätt. Om hon känner Gud och frågar efter hans vilja leds hon fram till sanningen.
sö 14.8 kl. 10.00

Malax kyrktået 2, 66100 Malax

Gudstjänst i Malax kyrka

Trofast förvaltning av Guds gåvor

Denna söndags texter uppmanar oss att trofast och ansvarsfullt förvalta de gåvor vi fått av Gud. En kristen människa bör använda givna möjligheter med klokhet och insikt, och utan att tumma på sanningen. Hennes handlingar skall i alla livets skiften styras av trohet också i det lilla.
sö 21.8 kl. 10.00

Malax kyrktået 2, 66100 Malax

Högmässa i Malax kyrka

Kallelsetider

Denna söndag infaller i närheten av den dag då templet enligt judisk tradition förstördes (den nionde dagen i månaden Av). Det traditionella evangeliet syftar på denna händelse.

Israels, Guds egendomsfolks, historia visar att det i livet finns vissa tider då enskilda människor och hela samfund på ett särskilt sätt ställs inför avgöranden. Tilliten till egen förmåga och mänsklig visdom kan i dessa situationer hindra oss från att höra Guds röst och följa hans vilja. Om kallelsetiderna gäller ordet: "Om ni hör hans röst i dag, förhärda inte era hjärtan."
sö 21.8 kl. 12.00 -13.00

Malax kyrktået 2, 66100 Malax

Messu Maalahden kirkossa. 50 vuotta sitten Maalahdessa konfirmoidulle erityisesti tervetulleita.

Etsikkoaikoja

Tämä sunnuntai on lähellä juutalaisen perimätiedon mukaista Jerusalemin temppelin hävityspäivää (av-kuun 9. päivä). Tähän tapahtumaan viittaa päivän perinteinen evankeliumi.

Jumalan oman kansan historia osoittaa, että elämässä on aikoja, jolloin ihminen ja ihmisyhteisöt erityisesti joutuvat ratkaisujen ja valintojen eteen. Omiin kykyihin, ihmisviisauteen ja omaan erikoisasemaan luottaminen estävät usein näissä tilanteissa kuulemasta Jumalan ääntä ja noudattamasta hänen kutsuaan. Etsikkoaikaan pätee sana: "Jos te tänä päivänä kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sydäntänne" (Hepr. 3:15).