Malax kyrka

Malax kyrka

Malax kyrktået 2, 66100 Malax

Malax kyrka

År 1828 lade man den nuvarnade kyrkans stenfot på en stadigare grund och på en synligare plats än tidigare. Till den nya platsen valdes Mattlarsbacken söder om ån. Under våren och sommaren 1829 byggde bönder och torpare kyrkan på tre och en halv månad som dagsverksarbete. Den nya kyrkan är ritad av Charles Bassi. Heikki Kuorikoski från Kaustby fick som erfaren kyrkobyggare leda byggnadsarbetet.

Till formen är kyrkan ett likarmat grekiskt kors och representerar den nyklassiska stilen. Från stenfot till kors är kyrkan 26,5 meter hög och står 47,5 meter över havet. Tornet syns 10 km bort till Långåminne i sydost och långt bort till Stenskärsfjärden i nordväst.

Från 1950-talet har kyrkan renoverats många gånger. År 1952 förstärkte man grunden och arbetet leddes av Edvard Köping. De 117 gamla obekväma bänkarna ersattes med hundra nya, som Malax Snickeri tillverkade. Det finns utrymme för ca 700 personer i de nya bänkarna.

Kaminerna i början av 1900-talet klarade inte av att hålla den stora kyrkan varm, och därför installerades det på 1920-talet vedeldad ånguppvärmning. Den effektiva oljeuppvärmningen som installerades på 1960-talet fick kyrkan att snabbare spricka och sjunka ner i marken och byggnaden räddades i renoveringen 1975-76. Renoveringen var planerad av arkitekt Krister Korpela.

År 1979 installerades högtalarna, som blev förnyade år 1997. Mogårdens åldringshem fick högtalarförbindelse med kyrkan 1981 och år 1985 installerades en hörselslinga. Kyrkan har brandvarnarsystem. År 2000 byggdes toalett vid ingången till södra korsarmen.

Åren 2009-2010 grundrenoverades kyrkan under ledning av byggnadsingenjör Christer Öhman.

 

 

Tillgänglig plats Tillgänglig plats
Hörselslinga Hörselslinga
Parkering Parkering
Toalett Toalett

Evenemang

sö 4.12 kl. 10.00

Malax kyrktået 2, 66100 Malax

Högmässa i kyrkan.

Din konung kommer i härlighet

I den evangeliska kristenheten är denna söndags tema Kristi återkomst i härlighet vid tidens slut. Detta uttrycks också i den gamla benämningen Adventus glorificationis (förhärligandets advent). Församlingen skall tålmodigt invänta Kristi ankomst och den utlovade frälsningen. Mitt i nöden och skulden har församlingen fått löftet om frälsningens tid. Löftet fyller oss med glädje och hopp.
ti 6.12 kl. 10.00

Malax kyrktået 2, 66100 Malax

Tvåspråkig gudstjänst i Malax kyrka. Kransnedläggning.

Välsigna och bevara vårt land

Självständighetsdagen infaller den 6 december. På denna nationella festdag har man på statsmaktens uppmaning firat gudstjänster under vårt lands hela självständighetstid. Också kyrkoordningen förutsätter att gudstjänst firas "på självständighetsdagen och i samband med statliga högtidligheter på det sätt som därom stadgas eller för särskilda tillfällen är föreskrivet" (KO 2:2). Vid självständighetsdagens gudstjänster faller betoningen på tacksägelsen för vårt lands frihet och självständighet och på förbönen för land och folk.

Förutom de nedan angivna texterna kan man på självständighetsdagen också använda texter enligt kyrkoårstiden. Predikotexten kan väljas fritt.
lö 10.12 kl. 18.00

Malax kyrktået 2, 66100 Malax

Slefs julkonsert i Malax kyrka kl 18

Medverkande:
EvangeliKIDZ, Evangelicum, EvangeliVox
dir: Sabina Sjöbacka, Henrica Lillsjö, Niklas Lindvik
Solister och kompband
Tal och slutbön: Tomi Tornberg
sö 11.12 kl. 10.00

Malax kyrktået 2, 66100 Malax

Gudstjänst i kyrkan

Bered väg för konungen

Dagens bibliska huvudperson är Johannes döparen. Hans uppmaning till ånger och bättring gäller också oss. Johannes visar också på Guds Lamm som bär all världens synd. Vi får bekänna vår synd och lita på att frälsningen getts oss i Jesus Kristus. Detta är det viktigaste i julförberedelsen - julfastan.

Johannes framträdande var ett tecken på att profetiorna var på väg att uppfyllas: Frälsaren skulle snart komma. I Kristi verksamhet uppfylldes tecknen på frälsningens tid. På samma sätt kommer Kristus ständigt på nytt till sin församling i ordet och sakramenten. Till denna hans "andliga ankomst" hänvisar söndagens latinska namn adventus spiritualis et sanctificationis.
on 14.12 kl. 18.30

Malax kyrktået 2, 66100 Malax

Kauneimmat Joululaulut kirkossa.

Kauneimmat Joululaulut tekee hyvää!

Jouluun kuuluu antamisen ilo - niin myös Kauneimpiin Joululauluihin. Kauneimmissa
Joululauluissa kerätään vuosittain lahjoituksia Suomen Lähetysseuran työhön heikoimmassa
asemassa olevien lasten aseman parantamiseksi. Teemme työtä uskontoon, kieleen
tai etnisyyteen katsomatta, jotta jokaisella lapsella olisi toivoa ja oikeus parempaan
tulevaisuuteen.

Kauneimmat Joululaulut -keräyksen avulla teemme työtä köyhyyden poistamiseksi sekä
ihmisarvoisen elämän ja oikeudenmukaisuuden puolesta. Parannamme kehitysmaiden
äitiysterveyttä ja lasten mahdollisuuksia ravintoon, puhtaaseen juomaveteen, turvaan
ja koulutukseen. Edistämme vammaisten lasten erityisopetusta ja heidän oikeuksiensa
toteutumista. Kehitämme myös selviytymiskeinoja ilmastonmuutoksessa.
fr 16.12 kl. 18.00

Malax kyrktået 2, 66100 Malax

Julkonsert "Julens högtidsstund" med Hans Martin i Malax kyrka

Julkonserten "Julens högtidsstund" i kyrkan

Medverkande:
Tom Käldström, piano, gitarr, dragspel, saxofon sång
Linda Backgren Holm, sång
Gerlúcia (Lucy) Nordlund, från Brasilien, sång
Hans Martin, sång


Inträde 15 euro.
lö 17.12 kl. 18.00

Malax kyrktået 2, 66100 Malax

De vackraste julsångerna i Malax kyrka

De vackraste julsångerna gör gott!

Givandets glädje hör julen till. Under De vackraste julsångerna samlas det årligen
in kollekter för Finska Missionssällskapets arbete för att försvara de allra svagastes
rättigheter. Vi jobbar oberoende av vilken religion, språk eller etnisk tillhörhet barnen
har, så att varje barn ska få hopp och rätt till en bättre framtid.

Med hjälp av insamlingen De vackraste julsångerna arbetar vi för att minska
fattigdomen, för ökad rättvisa och ett människovärdigt liv. Vi förbättrar
mödrahälsovården och barnens tillgång till näring, rent dricksvatten, trygghet
och utbildning i utvecklingsländer. Vi förbättrar också specialundervisning för
funktionshindrade barn och förverkligar deras rättigheter. Vi utvecklar också
överlevnadsstrategier för dem som drabbas av klimatförändringarna.