Begravningsplatsen i Petalax

Begravningsplatsen i Petalax.

Petalax kyrktået 11, 66240 Petalax

Gamla och nya begravningsplatsen

Petalax gamla och nya begravningsplats ligger vid kyrkan. Den äldre delen (G1-G3) närmare kyrkan och den nyare delen (N1-N2) längre österut. Lediga gravplatser finns i huvudsak på nya delen.

Minneslunden

Sedan november 2018 finns det en minneslund på gravgården. Minneslunden är uttryckligen en urnlund, där urnorna alltid grävs ner. Ingen aska strös ut i lunden. Runt minnesstenen finns plats för ljus och blomvaser. Tanken är att ingen ska veta exakt var i lunden urnorna är nedsatta. Därför närvarar de anhöriga inte då urnan grävs ner. Om man istället vill placera en urna i en vanlig gravplats är det möjligt precis som tidigare.

Tillgänglig plats Tillgänglig plats
Parkering Parkering