Vi har följade lediga tjänster/arbeten:

Församlingsvaktmästare/ungdomsledare

med placering på Bergö

Vi lediganslår en tidsbunden befattning på 100 % som församlingsvaktmästare/ungdomsledare placerad i Bergö kapellförsamling för tiden 1.8.2024-31.7.2025, eller start enligt överenskommelse. (Även möjlighet till förlängning).

Arbetet är mångsidigt och intressant. Du utför både vaktmästaruppgifter och ordnar regelbunden gruppverksamhet för barn och unga i Bergö kapellförsamling. Även t.ex. hembesök av diakonal karaktär kan ingå i arbetsbilden.

Vaktmästaruppgifterna utgör merparten av arbetstiden, och till dessa hör skötsel av grönområden, vaktmästarsysslor vid gudstjänster och förrättningar, lokalvård, servering vid olika sammankomster samt hantering av församlingens digitala gravregister. 

God social kompetens är en förutsättning för att lyckas i arbetet, både som ledare för församlingens olika grupper och i betjäningen av kunder i rollen som vaktmästare, där du möter församlingsmedlemmarna i både glädje och sorg. Likaså förutsätts förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ. Kvälls- och helgarbete ingår.

Konfirmation och medlemskap i evangelisk-lutherska kyrkan i Finland förutsätts av den sökande. I enlighet med lagen om kontroll av brottslig bakgrund skall den som anställs uppvisa utdrag ur straffregistret; samt godtagbart läkarintyg innan anställningen träder i kraft.

Språkkunskapskraven är god muntlig och skriftlig förmåga i svenska och nöjaktig förmåga att förstå och tala finska. 

Lönekravgrupp 403 enligt KyrkTak. 

Mera information ger kyrkoherde Tomi Tornberg, 050 559 7757, tomi.tornberg@evl.fi.

Lämna in din ansökan via KirkkoRekry. Den ska vara oss tillhanda senast den 20.5.2024 kl. 16.00.