Begravningskostnader

Begravningsavgifter för år 2023 (består av gravplats + gravgrävning):

För kommuninvånare

  • gravplats kista, 150 euro                            
  • gravplats urna, 60 euro                              
  • gravgrävning kista,  500 euro                         
  • gravgrävning urna, 150 euro

För andra än kommuninvånare

  • gravplats kista,  300 euro
  • gravplats urna, 180 euro
  • gravgrävning kista, 500 euro                         
  • gravgrävning urna, 150 euro               

För veteraner:

  •   gravplats 0 euro (fr.o.m. 1.1.1978) 
  •   gravgrävning enligt gällande prislista

Användning av församlingens utrymmen i samband med jordfästning

Församlingsmedlemmar och utflyttade, tidigare församlingsmedlemmar får använda församlingshemmet/kyrkhemmet gratis för minnesstund i samband med jordfästningar.

För övriga fakturerar vi 50 € för användning av någon av kyrkorna vid jordfästningar, samt 100 € för användning av någon av församlingshemmen/kyrkhemmet för minnesstund.

Ta kontakt för att boka utrymme för minnesstund: 050 462 9575