Historia

Petalax hörde i tiderna till Korsnäs kapellförsamling som i sin tur hörde till Närpes storsocken. Vägen till gudstjänsterna i Korsnäs var lång för Petalaxborna och drömmen om en egen kyrka var stark. År 1805 stod den blivande kyrkan färdig. Byggmästare var Nathanael Rönnblad från Pörtom. Först användes den sombönehus, men 1809 fick Petalaxborna lov att inviga bygganden till kyrka.

Petalax fungerade först som kapellförsamling under Korsnäs, sedan under Malax, innan församlingen blev självständig år 1926. Sedan 1.1.2023 är Petalax åter en del av Malax församling. 

Präster i Petalax

Här finns en förtecking över de präster och kyrkoherdar som i tiderna har verkat i Petalax församling. Bengt Broo har sammanställt förteckningen.

Förteckning över präster i PetalaxÖppna länk i ny flik

Bild på klockstapeln och kyrkan i Petalax.

Här kan du läsa mer om Petalax kyrka.