Kapellrådet i Bergö kapellförsamling

Lotta Englund (ordförande)
Harri Luhtasela
Erik Söderholm
Mariann Söderholm
Marina Westerlund

Suppleanter:
Ann-Charlotte Skinnar
Jan Rögård