Historia

Under 1500-talet hörde Bergö till Korsholms socken. 1607 blev Bergö en del av Malax församling. Enligt K V Åkerblom fanns ett kapell på Bergö redan på 1600-talet:

"Fast vi icke ha några uppgifter därom kunna vi anse som säkert att det första kapellet i Vargö inrättades senast på 1690-talet. Efter 1696 hade de icke råd därtill, då hungersnöden och krigen tryckte dem. Då stora ofreden inbröt 1714, fick Vargö påhälsning av ryssarna, som togo från kyrkan en klocka, kyrkoskruden m.m. och skadade kyrkan svårt". 

Bergö anses ha haft predikohus utan egen präst från mitten av 1600-talet till år 1850. Under 1600 - 1700 talen var det många bergöbor som blev instämda till tinget pga att de inte uppfyllt sin kyrkoplikt. 1652 och framåt ålades prästerskapet att sommartid hålla gudstjänst på Bergö, en plikt som inte uppskattades av alla präster.

Mellan år 1850 och 1908 var Bergö kapellförsamling under Malax församling. Bergö fick ett eget pastorat och blev en själständig församling år 1908. Sedan 1.1.2023 är Bergö åter en del av Malax församling.

Enligt folktraditionen kallar kyrkklockorna på Bergö: "Heim ti rese, heim ti rese…".

("Rese" är Bergödialekt för sälkött).

Tack till Stefan Nyman på www.bergo.nu för uppgifterna!

Här kan du läsa mer om Bergö kyrka.