MALAX FÖRSAMLINGS ANSLAGSTAVLA

Hemsidan fungerar som officiell anslagstavla fr.o.m. 1.7.2023

Den nya kyrkolagen träder i kraft 1.7. Den medför en del förändringar i församlingarnas förvaltning. Den som märks tydligast utåt är att församlingens myndighetskommunikation kan koncentreras helt till webbplatsen istället för till fysiska anslagstavlor. De befintliga anslagstavlorna kommer fortfarande att vara i bruk, men från och med 1.7 fungerar alltså Malax församlingens hemsida som officiell anslagstavla.  

Aktuella protokoll från förtroendeorganens möten finns framlagda till påseende här.