Malax Pastorskansli

Du kan kontakta oss när du har frågor om:
- ämbetsbevis, släktutredningar, släktforskning
- dop
- hindersprövning - vigsel
- begravningar
- bokning av evenemang och utrymmen
- annonsering och information
- prenumeration av Kyrkpressen och Kotimaa
- gravplatsärenden och gravvårdsavtal

 

 

 

Om du har ärende till präst, kantor eller diakon, ring:

Kyrkoherde Tomi Tornberg, 050 559 7757
Kaplan Kristian Norrback, 050 598 1700
Kantor Katri Lax, 050 550 3452
Diakon Anne Bjurbäck, 050 338 1059

 

     

Malax församling
Pastorskansliet
Snickerivägen 2
66100  Malax

Tel. 050 462 9575
Epost. malax.forsamling@evl.fi

Kansliet är öppet ti-to kl. 10-13.
 

Måndagar och fredagar stängt.
 

Ingång till pastorskansliet

På kansliet säljer vi:

- Malax kyrkas minnesfond, 10 euro
- Psalmböcker, Biblar
- Vykort, 0,70 euro
- Frälsarkransen + bok
- Tavlor med motiv av kyrkan

 

Tag kontakt

Församlingssekreterare
Malax församling
Begravningstjänster Centralregister Kommunikationstjänster
Snickerivägen 2
66100 Malax

Upphittats

På kansliet finns saker som upphittats på församlingens områden, bl.a nycklar, glasögon och smycken. Fås mot beskrivning.