Begravningsplatsen på Bergö

Begravningsplatsen på Bergö.

Bergövägen 273, 66220 Bergö

Begravningsplatsen närmast kyrkan invigdes den 30 juni 1800. År 1855 utvidgades kyrkogården åt norr och 1908 - 1909 åt väster. En gravbok över de begravda finns från och med år 1952. År 1980 inköptes mark för fortsatt utvidgning av begravningsplatsen västerut. Arbetena påbörjades 1982 och den nya delen invigdes 21 oktober 1984 av biskop Erik Wikström.

Parkering Parkering