Prästgården i Malax

Bild på prästgården i Malax.

Malax kyrktået 4, 66100 Malax

Björkas prästgård

Den nuvarande prästgården ligger på samma område som den första prästgården i socknen. Prästgården blev byggd under de svåra nödåren på 1860-talet enligt ritningar av Carl Axel Setterberg, som hade ritat det nya Vasa.

Malax församling är en av få som fortfarande har boendeplikt i prästgården, och prästgården bebos av kyrkoherden med familj.