Övermalax församlingshem

Bild på församlingshemmet i Övermalax

Övermalax långtået 7, 66140 Övermalax

Enligt Edvard Köpings ritningar upptimrades församlingshemmet, som togs ibruk 1934. Byborna deltog ivrigt i arbetet. Många gjorde dagsverken på bygget, andra skänkte och körde stockar till byggnadsplatsen. Somliga hmtade mossa att täta väggar, golv och mellanväggar med.

Efter renoveringen 1965 bytte församlingen mark med Andelsbanken och kunde på det sättet förstora tomten, som tidigare varit snäv. 1985-86 utvidgades och renoverades församlingshemmet enligt ritningar av Arkitektbyrå Gerd Hytönen.

Byggnaden präglas av den ljusa och höga salen där altaret finns placerat på den vägg där ingånden tidigare fanns. I samband med renoveringen byggdes även ett stort och vackert serveringsrum med kök samt utrymmen för barn- och ungdomsverksamhet. En liten klockstapel, med en klocka gjuten av Firma J. Somppi, fullbordade det lyckade bygget. År 2015 togs klockstapeln och klockan bort eftersom träet i klockstapeln hade ruttnat och utgjorde en fallrisk.

Församlingshemmet kan alltså förtjänstfullt fungera som lokal också vid gudstjänster och andra förrättningar. Altaret pryds av en ljusstake av mässing i gammal stil. På väggarna i serveringsutrymmet hänger olika gåvor. En enkel förgylld psalmnummertavla och en vackert snidad lyra, båda fanns tidigare på kyrkans orgelläktare och gjorda av Matts Baddar, "Backen", förenar båda de helgade byggnaderna, kyrkan och församlingshemmet. Lyran flyttades tillbaka till kyrkan efter kyrkorenoveringen 2010.

Läge på kartan

Tillgänglig plats Tillgänglig plats
Parkering Parkering
Toalett Toalett