Kontakt

Malax församling, Pastorskansli
Snickerivägen 2
66100 Malax

tel.:      050-462 9575
epost:
malax.forsamling@evl.fi

öppet:     må:          stängt
                 ti-to:        10-13
                 fre:           stängt

öppet juli:      on   10-13
 

Malax Kyrkliga Samfällighet, Ekonomikontor
Snickerivägen 2
66100 Malax

tel.:      050-379 0109,  040-673 7933
epost:
malax.kyrkligasamfallighet@evl.fi

Faktureringsadress

E-faktura
E-faktureringsadress, OVT-kod: 003704986815
Vår operatör är Basware, vars kod är BAWCFI22.

Faktureringsadress för pappersfaktura:
Kyrkans servicecentral/
Malax kyrkliga samfällighet
++2027++
PB 378
00026 Basware

 


kyrkvaktmästare
Malax församling
Vaktmästeri
Snickerivägen 2
66100 Malax

Diakon
Malax församling
Mottagning tisdagar kl. 9.30-11
Snickerivägen 2
66100 Malax

Ungdomsledare
Malax församling
Snickerivägen 2
66100 Malax

Barn- och familjeledare
Malax församling
Snickerivägen 2
66100 Malax

Malax kyrkliga samfällighet, Ekonomisekreterare
Ekonomi- och administrationstjänster
Snickerivägen 2
66100 Malax
Kyrkvaktmästare
Malax församling
Snickerivägen 2
66100 Malax

Malax kyrkliga samfällighet, Ekonomichef
Bergö församling Malax församling Petalax församling
Ekonomi- och administrationstjänster
Snickerivägen 2
66100 Malax
Barnledare
Malax församling
Snickerivägen 2
66100 Malax

kantor
Malax församling
Snickerivägen 2
66100 Malax


Församlingssekreterare
Malax församling
Begravningstjänster Centralregister Kommunikationstjänster
Snickerivägen 2
66100 Malax

Kyrkoherde
Malax församling
Snickerivägen 2
66100 Malax