Kontakt

Malax församling, Pastorskansli
Snickerivägen 2
66100 Malax

tel.:      050-462 9575
epost:
malax.forsamling@evl.fi

Kansliet är öppet:

må:             stängt
ti-to:           kl. 10-13,    öppet onsdag 12.10.2022  kl 13-16
fre:              stängt

Betjäning även via telefon och e-post.

 

Ekonomikontor
Snickerivägen 2
66100 Malax

tel.:     040-777 2444 eller 040-673 7933
epost:
malax.kyrkligasamfallighet@evl.fi

Faktureringsadress

E-faktura
E-faktureringsadress:  003701809469
Vår operatör är CGI, vars förmedlarkod är 003703575029

Faktureringsadress för pappersfaktura:
Kyrkans servicecentral/
Malax församling

003701809469
PL 5018
02066 DOCUSCAN

Respons

Din respons är viktig för oss. Vi utvecklar vår webbplats och vår verksamhet med hjälp av den. Skriv ut din kontaktinformation om du önskar få svar.


Annette Ahlholm

Kyrkvaktmästare
Malax församling
Snickerivägen 2
66100 Malax

Jenni Broo

tf Barnledare
Malax församling
Snickerivägen 2
66100 Malax

Anette Engsbo

Ungdomsledare
Malax församling
Snickerivägen 2
66100 Malax

Kent Gullqvist

Kyrkvaktmästare
Malax församling
Snickerivägen 2
66100 Malax

Anita Häggkvist-West

Kyrkoekonom
Malax församling
Ekonomi- och administrationstjänster Fastighetstjänster Personaltjänster Samfällighetens ledning
Snickerivägen 2
66100 Malax

Katri Lax

Kantor
Malax församling
Snickerivägen 2
66100 Malax


Lena Smulter

Församlingssekreterare
Malax församling
Begravningstjänster Centralregister Kommunikationstjänster
Snickerivägen 2
66100 Malax

Tomi Tornberg

Kyrkoherde
Malax församling Petalax församling Bergö församling
Snickerivägen 2
66100 Malax