Kontakt

Malax församling, Pastorskansli
Snickerivägen 2
66100 Malax

tel.:      050-462 9575
epost:
malax.forsamling@evl.fi

Kansliet är öppet:

må:             stängt
ti-to:           kl. 10-13
fre:              stängt

Betjäning även via telefon och e-post.

 

Malax Kyrkliga Samfällighet, Ekonomikontor
Snickerivägen 2
66100 Malax

tel.:     040-673 7933
epost:
malax.kyrkligasamfallighet@evl.fi

Faktureringsadress

E-faktura
E-faktureringsadress, OVT-kod: 003704986815
Vår operatör är Basware, vars kod är BAWCFI22.

Faktureringsadress för pappersfaktura:
Kyrkans servicecentral/
Malax kyrkliga samfällighet
++2027++
PB 378
00026 Basware

Respons

Din respons är viktig för oss. Vi utvecklar vår webbplats och vår verksamhet med hjälp av den. Skriv ut din kontaktinformation om du önskar få svar.


Annette Ahlholm

Kyrkvaktmästare
Malax församling
Snickerivägen 2
66100 Malax

Jenni Broo

tf Barnledare
Malax församling
Snickerivägen 2
66100 Malax

Anette Engsbo

Ungdomsledare
Malax församling
Snickerivägen 2
66100 Malax

Lisbeth Gullholm

Malax kyrkliga samfällighet, Ekonomisekreterare
Ekonomi- och administrationstjänster
Snickerivägen 2
66100 Malax

Kent Gullqvist

Kyrkvaktmästare
Malax församling
Snickerivägen 2
66100 Malax

Anita Häggkvist-West

Malax kyrkliga samfällighet, Kyrkoekonom
Ekonomi- och administrationstjänster Fastighetstjänster Personaltjänster Samfällighetens ledning
Snickerivägen 2
66100 Malax

Katri Lax

Kantor
Malax församling
Snickerivägen 2
66100 Malax


Lena Smulter

Församlingssekreterare
Malax församling
Begravningstjänster Centralregister Kommunikationstjänster
Snickerivägen 2
66100 Malax

Tomi Tornberg

Kyrkoherde
Malax församling
Snickerivägen 2
66100 Malax