Högmässa i Bergö kyrka kl. 14

sön 19.5 kl. 14.00

Bergö kyrka

Högmässa på de stupades dag, med kransnedläggning vid de stupades gravar.

Kollekt: För de svenskspråkiga krigsvärnlösa genom föreningen Svenskfinlands krigsänkebarn r.f.
  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik


Arrangör

Bergö