Kyrkokörerna

Vill du uppleva harmonisk gemenskap, lära dig nya sånger från psalmbokstillägget och vara delaktig i församlingslivet? Kom och sjung med oss! Inga förkunskaper behövs, bara ett öppet sinne och viljan att sjunga. Det finns tre kyrkokörer, en på Bergö, en i Malax och en i Petalax. Körerna medverkar i gudstjänsterna vid större helger och högtider.

Kyrkokören i Malax

Kyrkokören övar torsdagar kl. 18.30 i kyrkhemmet.

Kyrkokören i Petalax

Övningar torsdagar kl. 18.30 i församlingshemmet i Petalax.

Kyrkokören på Bergö

Övningar onsdagar kl. 18 i församlingshemmet på Bergö.