AKTUELLT FRÅN MALAX FÖRSAMLING

 

Vi söker en kyrkvaktmästarvikarie!

Malax församling söker en vikarierande kyrkvaktmästare i arbetsavtalsförhållande. Arbetet är heltid och tillträdes genast, eller enl. överrenskommelse, för ca 1 år framåt.

Kyrkvaktmästaren arbetar vid gudstjänster och kyrkliga förrättningar. Den som arbetar som kyrkvaktmästare skall kunna iordningställa ramarna för gudstjänster och annan kyrklig verksamhet. I sitt arbete beaktar kyrkvaktmästaren gudstjänsternas och förrättningarnas karaktär, tidpunkten under kyrkoåret och den därmed sammanhängande symboliken.

Skötseln av församlingens fastigheter och lokaler förutsätter kännedom om fastighetsunderhåll, teknik samt rengöringsmetoder och -redskap samt kunskap om deras användning. Underhållet av kulturhistoriskt värdefulla fastigheter samt vården av föremålen och textilierna förutsätter yrkesskicklighet. Kyrkvaktmästaren skall också kunna anordna servering i liten skala. Skötseln av begravningsplatser och åtgärder i anslutning till begravningar kräver praktiska kunskaper inom trädgårdsområdet, kyrkliga seder och bruk samt den lag-stiftning som gäller för branschen.

Kyrkvaktmästarens arbete är ett serviceyrke, som kräver interaktionsförmåga, förmåga att handleda och bemöta människor samt samarbetsförmåga.

Arbetet är heltid och tillträdes genast, eller enl. överenskommelse, för ca 1 år framåt. 4 månaders prövotid tillämpas. Du bör ha lämplig yrkesutbildning och arbetserfarenhet samt muntliga kunskaper i svenska och finska. Lön enligt KyrkTAK, kravgrupp 402 (minimilön 2 196,78 €/mån).

Närmare uppgifter ges av kyrkoherde Tomi Tornberg, 050-559 7757 eller [email protected]

Ansökan via Kirkkorekry.

_ _ _