Ett ensamt ljus som brinner.

Kyndelsmässodagen

Kyndelsmässodagen är en ljushögtid där vi minns hur Maria, 40 dagar efter födseln, bar fram Jesus i templet.

Kyndelsmässodagens namn sammanhänger med den medeltida seden att denna dag välsigna alla de ljus som skulle användas i kyrkan under det kommande året.

Kyndelsmässodagen firas den 2 februari eller söndagen därefter. Om det då är fastlagssöndag, så firas kyndelsmässodagen en vecka tidigare.