Församlingssammanslagning 1.1.2023

Malax kyrkliga samfällighet med Malax, Petalax och Bergö församlingar upphör 31 december 2022, och i stället grundas en ny församling från och med den 1 januari 2023.

Kyrkostyrelsen har vid sitt möte den 24.8.2022 beslutat att Bergö, Malax och Petalax församlingar dras in och att det istället den 1.1.2023 bildas en ny församling av de tre tidigare församlingarna. Den nya församlingen kommer att vara tvåspråkig och heta Malax församling - Maalahden seurakunta.

Förhoppningen är att församlingsmedlemmarna inte ska märka någon större skillnad i församlingslivet (och om det blir en förändring, att den ska vara positiv), men att den administrativa bördan ska minska märkbart, både tidsmässigt och ekonomiskt, vilket frigör mer resurser till församlingens kärnverksamhet. Vi får be att Gud välsignar oss och vår församling.

Vårt liv är varje dag beroende av Guds välsignelse. Herren bevarar vårt liv, även om vi inte alltid förstår de vägar som han leder oss på. Han ger oss en inre frid, som bär oss genom allt det som är bristfälligt och söndertrasat i livet. Vi behöver alla den förlåtelse och den frid som Jesus ensam kan skänka.

Vi kristna är kallade att välsigna dem som förföljer oss, välsigna och inte förbanna (Rom 12:9–14). Vi är kallade att ”med friden som band bevara den andliga enheten: en enda kropp och en enda ande, liksom ni en gång kallades till ett och samma hopp” (Ef 4:3–4).

Välsignelsen innefattar allt timligt och andligt gott, allt det som kan sammanfattas i ett rikt liv här och ett evigt liv bortom tid och rum. När vi skall dö så är vi omslutna av Guds välsignelse och beskydd. Må Guds välsignelse vila över vår församling och vår kyrka, över oss gemensamt och över var och en särskilt. Herren välsigne oss!