Fönsterrenovering, Malax kyrka

Offertförfrågan

Specifikation

_____

Upphandling av gravgrävning / Tarjouspyyntö, haudankaivuu

Offertförfrågan på gravgrävning (svenska)

Tarjouspyyntö, haudankaivuu (suomeksi)

____

Upphandling av snöröjning och halkbekämpning / Tarjouspyyntö lumenpoisto ja liukkaudentorjunta

Snöröjning och halkbekämpning (svenska):

Lumenpoisto ja liukkaudentorjunta (suomeksi):