Högmässa i Petalax kyrka kl. 12

sön 19.5 kl. 12.00

Högmässa på de stupades dag, med kransnedläggning vid de stupades gravar. Kyrkokören medverkar.

Kantor: Peter Brunell, Kollekt: För de svenskspråkiga krigsvärnlösa genom föreningen Svenskfinlands krigsänkebarn r.f.
  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik


Arrangör

Petalax